M
22/04/2020 09:47

Toàn thành phố Hà Nội chỉ còn 0,2% tỷ lệ hộ nghèo

(LĐTĐ) Tính đến đầu năm 2020, theo chuẩn Trung ương, thành phố Hà Nội còn 4.112 hộ nghèo, chiếm 0,2% và có 3.939 hộ cận nghèo, chiếm 0,19%  tổng số hộ dân cư. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Trung ương giảm từ 2,97% đầu giai đoạn xuống còn 0,2%.

toan thanh pho ha noi chi con 02 ty le ho ngheo Phường Hàng Đào tặng quà cho các hộ nghèo nhằm phòng chống dịch Covid-19
toan thanh pho ha noi chi con 02 ty le ho ngheo Huyện Thanh Oai: Phấn đấu năm 2020 không còn hộ nghèo
toan thanh pho ha noi chi con 02 ty le ho ngheo Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân

Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 03/4/2016 về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 phù hợp tình hình thực tế của Thành phố. Sau gần 05 năm thực hiện kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

toan thanh pho ha noi chi con 02 ty le ho ngheo

Một hộ nghèo ở xã Sơn Đà (huyện Ba Vì) được tặng bò sinh sản để phát triển kinh tế (Hanoimoi)

Cuối năm 2017, Thành phố không còn hộ nghèo diện chính sách người có công; không còn xã, thôn thuộc diện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hoàn thành trước 01 năm mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố còn dưới 1,2%, nếu trừ hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội còn 0,6%, hoàn thành trước 02 năm mục tiêu giảm nghèo của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Tính đến đầu năm 2020, theo chuẩn Trung ương, thành phố Hà Nội còn 4.112 hộ nghèo, chiếm 0,2% và có 3.939 hộ cận nghèo, chiếm 0,19% tổng số hộ dân cư. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Trung ương giảm từ 2,97% đầu giai đoạn xuống còn 0,2%.

Theo chuẩn của Thành phố, thành phố Hà Nội còn 8.692 hộ nghèo, chiếm 0,42% và có 41.937 hộ cận nghèo, chiếm 2,01% tổng số hộ dân cư. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Thành phố giảm từ 3,64% xuống còn 0,42% (giảm 52.212 hộ).

Từ năm 2016 đến nay, thành phố Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo tập trung huy động các nguồn lực tài chính, nhất là nguồn lực tại chỗ của địa phương để tạo lập nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến ngày 31/3/2020, tổng nguồn vốn tại Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội là 8.766 tỷ đồng, tăng 3.579 tỷ đồng (69%) so với năm 2015…

Có thể nói, trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn của Thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho gần 147.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 52.000 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 184.000 lao động; giúp cho gần 9.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây dựng cải tạo gần 217.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn và xây dựng trên 4.000 ngôi nhà cho hộ nghèo...

Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tại khu vực nông nghiệp nông thôn, khôi phục các làng nghề, phố nghề truyền thống, khuyến khích phát triển các khu sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng từng thời kỳ của mỗi địa phương.

T.V

Nguồn :