M
19/01/2021 20:48

Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh:

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 19/1, Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021. Bên cạnh hoạt động chăm lo cho người lao động, cán bộ công nhân viên chức lao động toàn xã đặt mục tiêu phấn đấu cùng về đích nông thôn mới.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Vững vàng danh hiệu xuất sắc dẫn đầu Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động Hội nghị người lao động Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Năm 2020, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh đã làm tốt công tác chăm lo cho 34 đoàn viên công đoàn. Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021

Năm 2021, cán bộ, công chức, người lao động xã Cẩm Lĩnh phấn đấu cùng về đích nông thôn mới. Ảnh: Hồng Đạt

Đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Công đoàn còn làm tốt việc thăm hỏi, động viên các công đoàn viên việc hiếu, việc hỉ. Trong thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, năm qua, Cẩm Lĩnh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng được ổn định, giữ vững.

Được biết, trong năm 2021, Công đoàn Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh tập trung vào một số nhiệm vụ như: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở; chăm lo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, phát huy tinh thần tập thể trong các cơ quan; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu công đoàn xã tham gia tốt các hoạt động để đưa Cẩm Lĩnh về đích nông thôn mới năm 2021.

Hồng Đạt

Nguồn :