Multimedia
11/10/2021 16:11
“Tổ An toàn Covid-19” sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

11/10/2021 16:11

Ngay từ khi được thành lập, các “Tổ An toàn Covid-19” đã trở thành cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp. Thông qua hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” đã thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành với doanh nghiệp phòng, chống dịch; chăm lo cho người lao động; duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Tổ An toàn Covid-19” sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Ngay từ khi được thành lập, các “Tổ An toàn Covid-19” đã trở thành cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt làm công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp. Thông qua hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” đã thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành với doanh nghiệp phòng, chống dịch; chăm lo cho người lao động; duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.
“Tổ An toàn Covid-19” sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Khi đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, cùng với các cấp chính quyền Thủ đô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội xác định việc phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất là nhiệm vụ cấp bách, đặt lên hàng đầu.

Từ những nhận thức đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập Bộ phận phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp (gọi tắt là “Tổ An toàn Covid-19”); coi đây là những “pháo đài” chống dịch ngay trong lòng khu vực có nhiều nguy cơ có dịch nếu lơ là không kiểm soát chặt chẽ.
“Tổ An toàn Covid-19” sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

LĐLĐ Thành phố yêu cầu tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, chế xuất, mỗi tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương của các cơ sở sản xuất kinh doanh phải thành lập ít nhất một “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động kiêm nhiệm. Thành viên “Tổ An toàn Covid-19” phải là người lao động đang trực tiếp làm việc tại tổ sản xuất, am hiểu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tự nguyện, gương mẫu, có uy tín. “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động dưới sự quản lý, hướng dẫn trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, thông qua phân công nhiệm vụ và Quy chế hoạt động do người sử dụng lao động ban hành.

“Tổ An toàn Covid-19” sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Ngay sau khi có chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, 100% LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã triển khai việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn Thành phố đã có trên 11.500 “Tổ An toàn Covid-19” được thành lập tại doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn) với hơn 50.600 người tham gia.

Các thành viên của “Tổ An toàn Covid-19” đã tích cực tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở người lao động tại doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương và cơ quan y tế. Đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe của người lao động, nhằm phát hiện và báo cáo kịp thời cho người sử dụng lao động, Công đoàn cơ sở khi phát hiện trường hợp người lao động có dấu hiệu mắc Covid-19 để có biện pháp xử lý, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát tại doanh nghiệp.

Có thể khẳng định, “Tổ An toàn Covid-19” chính là cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp. Thông qua hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”, góp phần cùng các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô kiểm soát tốt dịch, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn, của đoàn viên, người lao động trong việc cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Tổ An toàn Covid-19” sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn, đặc biệt là Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp rà soát số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực chất trong hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19”; hướng dẫn “Tổ An toàn Covid-19” chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có ca mắc Covid-19, quan tâm nắm chắc tình hình quan hệ lao động, phối hợp thiết lập và giữ vững “vùng xanh” trong doanh nghiệp, vận động đoàn viên, người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch.

Theo đó, tại những doanh nghiệp được phê duyệt phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến”, đã được công nhận “Vùng xanh doanh nghiệp”, “Tổ An toàn Covid-19” tiếp tục phát huy vai trò trong việc bảo vệ người lao động, bảo vệ nhà máy để đảm bảo sản xuất an toàn. Tại những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch, “Tổ An toàn Covid-19” được chuyển đổi thành “Tổ ứng phó khẩn cấp” của Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Tại những doanh nghiệp được sản xuất trở lại sau thời gian phải tạm dừng bởi dịch, “Tổ An toàn Covid-19” phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng và triển khai phương án phục hồi sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch.

“Tổ An toàn Covid-19” sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn, các “Tổ An toàn Covid-19” tại Công ty TNHH SIBV đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp. Trước thời điểm thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, các thành viên của “Tổ An toàn Covid-19” đều được phân công và thực hiện tốt nhiệm vụ như đo thân nhiệt, tuyên truyền, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch của người lao động. Trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, Công ty TNHH SIBV được phê duyệt phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”, suốt thời gian này, các thành viên của “Tổ An toàn Covid-19” được phân bổ lực lượng quản lý công tác phòng, chống dịch và chăm lo đời sống cho người lao động.

Cụ thể, các “Tổ An toàn Covid-19” được sắp xếp thành 2 đội. Một đội quản lý người lao động đang thuê trọ; đội còn lại quản lý người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty thông qua việc sắp xếp chỗ ăn ở đảm bảo khoảng cách, thường xuyên nhắc nhở giữ gìn vệ sinh, đo thân nhiệt và thực hiện các vấn đề liên quan tới công tác xét nghiệm, tiêm vắc xin cho người lao động…

Bà Phạm Thu Lệ Trang, Quản lý nhân sự, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SIBV cho biết: “Các thành viên “Tổ An toàn Covid-19” tham gia rất nhiệt tình trong công tác phòng, chống dịch ở Công ty. Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, các “Tổ An toàn Covid-19” đã giúp Công ty giảm bớt được các đầu việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch”.

“Tổ An toàn Covid-19” sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Tại Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam, hoạt động phòng, chống dịch cũng đang được Công ty thực hiện hiệu quả thông qua hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19”. Chia sẻ về hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19”, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam Nguyễn Hoàng Long cho biết, “Tổ An toàn Covid-19” đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại Công ty. Đặc biệt, từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ, các thành viên “Tổ An toàn Covid-19” đã chỉ ra những bất cập trong giám sát phòng, chống dịch, từ đó đề xuất giải pháp giúp hoạt động giám sát được chặt chẽ. Cụ thể, khu vực làm việc của Công ty tương đối rộng, trong khi đó, Công ty hoạt động 3 ca nên việc đi tuần kiểm tra sẽ không được thường xuyên.

Vì vậy, các thành viên “Tổ An toàn Covid-19” đã đề xuất giải pháp sử dụng hệ thống camera giám sát của Công ty để giám sát người lao động và nhà thầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Việc giám sát qua camera sẽ được bao quát rộng hơn, từ đó phát hiện ra những trường hợp vi phạm và nhắc nhở kịp thời. Trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, Công ty đã bổ sung thêm các camera để việc giám sát được tốt hơn. Thông qua việc giám sát bằng camera đã giúp “Tổ An toàn Covid-19” kịp thời bao quát hết vi phạm, người lao động cũng tự giác tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch của Công ty. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong nhà máy, trong thời gian người lao động của Công ty thực hiện cách ly y tế tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh), các thành viên của “Tổ An toàn Covid-19” đã nhiệt tình tham gia vào việc đưa các nhu yếu phẩm để phục vụ người lao động đang cách ly.

“Tổ An toàn Covid-19” sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Theo đánh giá của LĐLĐ thành phố Hà Nội, hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Công đoàn cơ sở đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch tốt, vừa sản xuất kinh doanh an toàn. Mô hình này đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội và từ phía chủ doanh nghiệp.

Ông Phạm Hoàng Long, Giám đốc Công ty ICHI Việt Nam khẳng định, “Tổ An toàn Covid-19” chính là thành tố cốt yếu tạo nên sức mạnh trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người lao động tại Công ty. Từ khi thành lập, đặc biệt là trong thời gian Công ty thực hiện phương án sản xuất an toàn “1 cung đường, 2 điểm đến”, các thành viên của “Tổ An toàn Covid-19” đã trực tiếp tuyên truyền, vận động, giám sát hoạt động, yếu tố dịch tễ của người lao động, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Công ty để kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại Công ty.

Ông Chandan Singh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ABB Power Grids Việt Nam cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Công ty đã gặp phải nhiều khó khăn, thách thức trong việc duy trì hoạt động, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, Công ty đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ phía chính quyền địa phương và tổ chức Công đoàn. Với sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, nhất là sự phối hợp chặt chẽ của “Tổ An toàn Covid-19” tại Công ty trong việc xây dựng phương án sản xuất an toàn, Công ty đã được chính quyền công nhận “vùng xanh doanh nghiệp”; Công đoàn cũng đã tích cực hỗ trợ để người lao động của Công ty được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến nay, 100% người lao động đã được tiêm vắc xin… Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì, thu nhập của người lao động vẫn được đảm bảo.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã từng bước được kiểm soát, các biện pháp phòng, chống dịch đang dần được nới lỏng; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được khôi phục, hướng tới trạng thái bình thường mới. Trong thời gian hậu giãn cách, bên cạnh việc đồng hành với doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” trong tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc; duy trì, bảo vệ “Vùng xanh doanh nghiệp” để mỗi doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở thực sự là một pháo đài; mỗi đoàn viên, người lao động là một chiến sĩ trong mặt trận phòng chống, dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, quyết tâm không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, xâm nhập vào doanh nghiệp.

Nội dung: Mạnh Quân - Lương Hằng

Trình bày: Quốc Đại