M
09:25 | 15/11/2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Tiết kiệm chi tiêu, nâng tầm hiệu quả đầu tư

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 14/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 với 90,48% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Mức tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay
Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 (đợt 2)
Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ
Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế- xã hội

Năm 2020 chi ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng

Mở đầu phiên họp, các đại biểu nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Trước đó, trong các ngày 22/10, 30-31/10 và ngày 5/11, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

tiet kiem chi tieu nang tam hieu qua dau tu
Toàn cảnh phiên họp.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm cơ cấu lại nguồn thu ngân sách Trung ương và tổ chức rà soát, đánh giá, sắp xếp lại các Chương trình mục tiêu để ngân sách Trung ương trong giai đoạn ổn định ngân sách 2021 – 2025 sẽ tập trung đủ nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi của quốc gia; đồng thời, trong việc phân bổ cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm; tập trung đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả kinh tế, xã hội.

Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát quy trình, thủ tục, tập trung vào các điểm nghẽn, có nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn phân bổ, giao kế hoạch vốn và giải ngân để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hơn hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Sớm đánh giá, tổng kết về tỷ lệ điều tiết của các địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 và dự kiến xây dựng tỷ lệ điều tiết cho thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo 2021 - 2025, trình Quốc hội xem xét, quyết định…

Sau khi nghe trình bày báo cáo, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Điều 1 về tổng thu và chi ngân sách trung ương năm 2020 và Điều 2 về Phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 của dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 và biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

Với 437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (2 đại biểu Quốc hội không tán thành và 1 đại biểu không tham gia), chiếm 90,48% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2002.
Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 quy định Tổng số thu ngân sách Trung ương là hơn 851 triệu đồng.

Tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 660 triệu đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương trên 1 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, ngân sách chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế đã giảm so với năm trước, còn 14.600 tỷ đồng (năm 2019 dự toán 16.200 tỷ). Bên cạnh đó, Quốc hội quyết định năm 2020 chi trả nợ lãi 115.400 tỷ, chi thường xuyên 479.787, 222 tỷ. Chi đầu tư phát triển 220.000 tỷ, chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 55.066 tỷ...

Cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định

Cùng với việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật và Nghị quyết của Quốc hội có liên quan; điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ;

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, bội chi ngân sách địa phương, tổng mức vay của ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi để bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2020.

Trước 30/11/2019, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Trước ngày 31/12/2019 các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020.

Nghị quyết của Quốc hội cũng giao Chính phủ, tiếp tục cơ chế giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia trong dự toán ngân sách nhà nước cho Bộ Giao thông vận tải. Phân bổ tăng thêm 2% dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách các địa phương nhận bổ sung cân đối so với dự toán năm 2019.

Tuấn Minh

Nguồn :