M
12/02/2021 16:04

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

(LĐTĐ) Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường trách nhiệm và hỗ trợ thanh niên; đặc biệt quan tâm các nhóm thanh niên khó khăn.

Thành đoàn Hà Nội triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện” năm 2020 Tuổi trẻ xã Tiến Thắng xung kích chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 Gần 560 nghìn đoàn viên được kết nạp Đảng

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo số 39/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020. Theo đó, thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội đã triển khai Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2016-2020, gồm 6 nhóm với 22 chỉ tiêu cụ thể.

dai dich covid 19 khien hon 16 thanh nien the gioi mat viec lam
Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Ảnh minh họa: B.D)

Đối chiếu với chỉ tiêu theo kế hoạch, một số chỉ tiêu thành phố Hà Nội đặt ra cao hơn như: Thanh niên đô thị, công nhân các khu công nghiệp tập trung được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước yêu cầu đạt 70% so với 60% của kế hoạch; thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ Trung học phổ thông và tương đương yêu cầu đạt trên 95% so với 80% của kế hoạch..., cơ bản các chỉ tiêu trong chương trình phát triển thanh niên của thành phố Hà Nội đạt và vượt so với yêu cầu.

Liên quan đến vấn đề giải quyết chế độ chính sách thanh niên xung phong, Sở Nội vụ Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét duyệt cho những cựu thanh niên xung phong được hưởng chế độ trợ cấp một lần; trong năm 2020, đã giải quyết 43 trường hợp, trong đó, bao gồm 41 trường hợp hưởng trợ cấp 1 lần và 2 trường hợp hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên giai đoạn 2021-2030. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường trách nhiệm và hỗ trợ thanh niên; đặc biệt quan tâm các nhóm thanh niên khó khăn (thanh niên dân tộc ít người, khuyết tật, sau cai nghiện và thanh niên sau cải tạo).

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đề án, dự án thuộc chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2021-2030; lồng ghép các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ có cùng mục đích, đối tượng và địa bàn để cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, tập trung nguồn lực đầu tư và tập trung triển khai thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra. Tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, không dàn trải nhằm đạt hiệu quả thiết thực đối với các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát tình hình, điều kiện thực tế để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, có khả thi; song song với việc rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh hoặc sửa đổi các cơ chế, chính sách của thành phố liên quan thanh niên. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; động viên, khen thưởng; phê bình, kỷ luật kịp thời tạo sự nghiêm túc trong tổ chức thực hiện.

Mai Quý

Nguồn :