M
22:24 | 04/10/2019

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang được thực hiện nghiêm túc, khoa học và hiệu quả, gắn với chủ đề năm của thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

tiep tuc thuc hien hieu qua quy che dan chu o co so Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
tiep tuc thuc hien hieu qua quy che dan chu o co so Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Thạch Thất
tiep tuc thuc hien hieu qua quy che dan chu o co so Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Báo cáo của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội cho thấy, trong quý III/2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc, khoa học và hiệu quả.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; được gắn với chủ đề năm của Thành phố và nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

tiep tuc thuc hien hieu qua quy che dan chu o co so
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị giao ban công tác quý III/2019 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019

Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội đã hoàn thành kiểm tra Quy chế dân chủ tại 177 xã, phường, thị trấn thuộc 26 quận, huyện, thị xã và 5 sở, ngành; việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thị trấn theo Pháp lệnh số 34 được các đơn vị cơ bản triển khai thực hiện nghiêm túc, khoa học, bài bản, đạt kết quả tốt.

Các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình mới như: Công tác giải phóng mặt bằng, công tác thuế, công tác quản lý trật tự xây dựng… mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hạn chế tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã được người đứng đầu các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc. Tính đến nay đã có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức. Các cấp ủy Đảng đã chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.

Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát huy tinh thần làm chủ, khơi nguồn sáng tạo, cống hiến cho doanh nghiệp của người lao động, củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác nắm tình hình, hòa giải, giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân có lúc chưa kịp thời; việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư ở một số cơ sở còn mang tính hình thức; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, đặc biệt trong việc tuân thủ quy định về văn minh và trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ…

Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác quý III/2019 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, cùng với việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý IV/2019, thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Đồng thời, gắn thực hiện Quy chế dân chủ với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Đặc biệt, cần nghiên cứu xây dựng Quy chế dân chủ trong các khu chung cư để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố….

Mai Quý

Nguồn :