M
17:34 | 12/09/2018

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp

(LĐTĐ) HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 24/TB-HĐND về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2018 giữa Thường trực HĐND TP và Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã và thảo luận chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND”.

tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cua hdnd cac cap HĐND huyện Hoài Đức: Giám sát công tác cải cách hành chính
tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cua hdnd cac cap Quyết liệt trong thực hiện kết luận giám sát
tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cua hdnd cac cap Số vụ vi phạm về tốc độ đã giảm đáng kể

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018, Thường trực HĐND TP đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và từng địa phương, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2018.

tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cua hdnd cac cap
Hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2018 giữa Thường trực HĐND TP và Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã.

Đặc biệt, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018 của HĐND các cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, đặc biệt là nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp: Đẩy mạnh hoạt động giám sát, khảo sát; tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa hai kỳ họp nhằm lắng nghe đầy đủ tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; phát huy vai trò của Tổ đại biểu HĐND, chú trọng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Về chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND”, để tiếp tục nâng cao chất lượng các phiên giải trình giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND TP đề nghị Thường trực HĐND của 11 quận, huyện, thị xã chưa tổ chức phiên giải trình khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức phiên giải trình trong năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ với các Ban, Văn phòng HĐND TP để có hướng dẫn kịp thời, cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan để tổ chức.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức phiên giải trình, chú trọng công tác chuẩn bị tổ chức, vì đây là bước quyết định đến thành công của phiên giải trình. Ngoài những nội dung đã trao đổi tại Hội nghị, cần đặc biệt lưu ý một số nội dung quan trọng cụ thể như: Lựa chọn chủ đề phù hợp; tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của UBND, Ủy ban MTTQ các cấp...

Sau phiên giải trình, đề nghị các đơn vị ban hành thông báo kết luận để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; HĐND các cấp cần tăng cường thực hiện việc rà soát, đôn đốc, tái giám sát các nội dung đã nêu trong phiên giải trình và các nội dung cần thực hiện theo chỉ đạo của chủ tọa; đặc biệt cần lượng hóa được số các kiến nghị, vấn đề đã nêu để thực hiện việc theo dõi, giám sát hiệu quả. Đối với một số nội dung các cơ quan, đơn vị, cá nhân còn thực hiện chưa tốt, kiến nghị cấp ủy cho ý kiến xem xét, xử lý trách nhiệm và tổ chức giám sát, chất vấn việc thực hiện các nội dung đã kết luận.

Đối với một số khó khăn, tồn tại trong việc tổ chức phiên giải trình như các đơn vị đã có ý kiến, đề nghị Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan để tập trung tháo gỡ, khắc phục để hoạt động giải trình của Thường trực HĐND các cấp TP theo quy định của Luật đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

Nguyễn Công

Nguồn :