M
12:41 | 22/08/2019

Tiếp tục đổi mới hoạt động cho phù hợp với thực tiễn

(LĐTĐ) Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cần chú trọng đổi mới cho phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đó là lãnh đạo 3 nhiệm vụ: Chính trị, tư tưởng; lãnh đạo đoàn thể và lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng.

tiep tuc doi moi hoat dong cho phu hop voi thuc tien Hà Nội đi đầu trong thực hiện tự chủ đối với các bệnh viện
tiep tuc doi moi hoat dong cho phu hop voi thuc tien Xây dựng cơ quan nghiên cứu chiến lược xứng tầm
tiep tuc doi moi hoat dong cho phu hop voi thuc tien Phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tập thể

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Chiều 21/8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Hà Nội để nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 của Tổng Công ty.

tiep tuc doi moi hoat dong cho phu hop voi thuc tien
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Nguyễn Tiến Vượng cho biết, Tổng Công ty được thành lập theo Quyết định số 125/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 của UBND TP Hà Nội và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trực thuộc UBND TP Hà Nội. Đảng bộ Tổng công ty được thành lập theo quyết định số 3058-QĐ/TU ngày 19/11/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Thành phố, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đã hoàn thành cổ phần hóa theo quy định. Tổng Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu ngày 24/6/2018 và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 29/6/2018. Hiện nay, vốn điều lệ của Tổng công ty là 2.200 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 65%; nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân khác nắm giữ 34,54%.

Sau cổ phần hóa, các đồng chí trong Đảng ủy Tổng Công ty vẫn được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo của Tổng Công ty. Cùng với đó, Đảng bộ Tổng Công ty vẫn được Thành ủy xem xét, giữ nguyên mô hình là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Điều này đã tạo điều kiện rất thuận lợi đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty. Hiện nay, Đảng bộ Tổng Công ty có 817 đảng viên sinh hoạt tại 22 tổ chức cơ sở đảng.

Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, từ quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiểm tra, giám sát đến phát triển Đảng. Năm 2018, Đảng bộ Tổng Công ty đã kết nạp 30 đảng viên mới, bằng 112% so với kế hoạch. Năm 2019, Đảng bộ Tổng Công ty đặt mục tiêu kết nạp 15 đảng viên mới.

Theo ông Vũ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, sau 1 năm Tổng Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, điều đáng mừng là hoạt động của Đảng bộ vẫn được ổn định và giữ vững; tư tưởng của cán bộ, công nhân viên phấn khởi hơn; kết quả sản xuất kinh doanh không sụt giảm mà tăng trưởng ở tất cả các chỉ tiêu, từ tổng doanh thu đến lợi nhuận và thu nhập. Năm 2019, Tổng Công ty đặt chỉ tiêu cao gấp 3 lần so với trước cổ phần hóa. Cụ thể, tổng doanh thu phấn đấu đạt 3.675 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 115,2 triệu USD; lợi nhuận trước thuế gần 60 tỷ đồng...

Phải nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá, những kết quả tích cực mà Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đạt được trong 1 năm qua thể hiện chủ trương cổ phần hóa của Đảng, Nhà nước và Thành phố là đúng đắn. Thông qua cổ phần hóa không chỉ thu hút nguồn lực xã hội, kể cả tài chính và con người để doanh nghiệp phát triển, mà còn tiếp thu được những phương thức quản lý mới để cho doanh nghiệp vận hành linh hoạt và tiếp cận thị trường được tốt hơn.

Tuy vậy, theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu và giai đoạn tới sẽ còn những khó khăn, thách thức, đòi hỏi Tổng Công ty Thương mại Hà Nội phải phát huy tốt những định hướng sau cổ phần hóa để tiếp tục đưa doanh nghiệp phát triển, năm sau phải tốt hơn năm trước.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cần hoàn thành rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như mối quan hệ với các đơn vị thành viên, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cần chú trọng đổi mới cho phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đó là lãnh đạo 3 nhiệm vụ: Chính trị, tư tưởng; lãnh đạo đoàn thể và lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng. Các nhiệm vụ còn lại như tham gia phát triển doanh nghiệp, giới thiệu nhân sự... thì tích cực tham gia hiệu quả với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Đảng bộ phải nắm chắc tư tưởng, tình hình cán bộ, đảng viên, người lao động, từ đó mới lãnh đạo, tham gia trúng và đúng, qua đó khẳng định được thương hiệu, tiếng nói của Đảng bộ. Cùng với đó, duy trì nền nếp sinh hoạt, đặc biệt chú ý nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chủ động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu đây phải là kỳ đại hội tạo dấu ấn cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Hoàng Phúc

Nguồn :