M
16:24 | 18/05/2019

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố, mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân… là nội dung của Chỉ thị số 08 cuả UBND Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh gắn liền với 2 Bộ Quy tắc ứng xử.  

Hướng dẫn tổ chức thực hiện mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử
Triển khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng: Kinh nghiệm từ những cách làm hay, sáng tạo
Nhiều chuyển biến khi thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử

Nhằm tạo chuyển biến rõ nét về việc xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/5/2019 về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử của CBCCVC, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố”.

tiep tuc day manh tuyen truyen xay dung nguoi ha noi thanh lich van minh
Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Để thực hiện có hiệu quả, UBND Thành phó yêu cầu các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ Thành phố đến cơ sở tập trung tuyên truyền thực hiện:

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố, mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng văn hóa người Hà Nội “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa, nếp sống và bồi dưỡng phẩn chất người Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Xây dựng mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh đặc biệt là mô hình văn hóa ứng xử tại bộ phận một cửa, văn hóa giao tiếp thân thiện của người dân với khách du lịch và văn hóa trong cộng động các khu chung cư.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa như xây dựng các biện pháp đồng bộ, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hoạt động và hành vi phi văn hóa; phối hợp các cơ quan trung ương và địa phương tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành những quy chế về nếp sống Thủ đô…

Biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và 2 Bộ Quy tắc ứng xử; lên án phê phán các hành vi thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội.

Thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử gắn với chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Người tốt –việc tốt” và phong trào của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành; đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội từ Thành phố đến cơ sở nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ; đồng thời đề nghị các tầng lớp nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và người nước ngoài đến với Thủ đô ủng hộ và tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

Bảo Thoa

Nguồn :