M
01/01/2021 16:45

Thưởng Tết âm lịch 2021 ở Hà Nội cao nhất là 400 triệu đồng

(LĐTĐ) Theo thông tin về tình hình lương, thưởng Tết năm 2021 trên địa bàn Hà Nội mà Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố, mức thưởng Tết âm lịch Tân Sửu cao nhất là 400 triệu đồng ở một doanh nghiệp thuộc khối dân doanh.

Công đoàn chủ động chăm lo Tết và thực hiện các giải pháp ổn định quan hệ lao động Khoảng 70% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã điều chỉnh tiền lương tối thiểu Thưởng Tết Nguyên đán bình quân khoảng 6,5 triệu đồng/người

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố thông tin về tình hình lương, thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2021 trên địa bàn Hà Nội, trên cơ sở báo cáo nhanh của 6325 doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành Thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt hai nhiệm vụ (vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh), kịp thời xây dựng phương án thưởng để giữ chân người lao động.

Theo báo cáo, tiền thưởng Tết năm 2021 của người lao động giảm nhẹ so với năm 2019 , riêng mức thưởng tết Dương lịch cao nhất trong khối doanh nghiệp dân doanh tăng hơn so với năm 2019. Mức thưởng Tết chia theo các loại hình doanh nghiệp cụ thể như sau:

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1.000.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 5.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Thưởng Tết âm lịch 2021 ở Hà Nội  cao nhất là 400 triệu đồng
Ảnh minh họa

Thưởng tết Âm lịch năm 2021 ở khối doanh nghiệp này mức bình quân là 3.500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: Thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 4.800.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người. Thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân: 3.800.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: Thưởng tết Dương lịch, mức bình quân là 780.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 65.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người. Thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 4.200.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 400.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: Thưởng tết Dương lịch mức bình quân là 750.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 68.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 320.000 đồng/người. Đối với thưởng tết Âm lịch năm 2021, mức bình quân là 4.450.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 280.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Phạm Diệp

Nguồn :