M
16:13 | 31/08/2019

Thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp: Tối đa 2 triệu đồng/người/buổi

(LĐTĐ) Quy định trên được nêu rõ tại Thông tư 40/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/6/2019, có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Tin vui với giáo viên dạy nghề
Quy định mới chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
Bế mạc Hội thi giáo viên dạy nghề giỏi ngành GTVT năm 2016

Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

thu lao giao vien day nghe so cap toi da 2 trieu dongnguoibuoi

Theo quy định, thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp tối đa 2 triệu đồng/người/buổi

Theo đó, giáo viên cơ hữu đang làm việc tại các cơ sở đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 3 tháng của Nhà nước được áp dụng mức tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương của giảng viên, giáo viên hiện đang hưởng.

Đối với người dạy nghề không thuộc trường hợp trên thì mức chi do Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì xây dựng đơn giá đặt hàng đề xuất, tối đa không quá 2 triệu đồng/người/buổi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC.

Giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý đạo tạo thường xuyên xuống thôn, bản, phum, sóc có điều kiện đặc biệt khó khăn từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp lưu động là 298.000 đồng…

B.D

Nguồn :