M
16:05 | 27/07/2019

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

(LĐTĐ) Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

thong bao tuyen sinh nam hoc 2019 2020 Các trường quân đội thông báo tuyển sinh bổ sung

1. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO:

Hệ đào tạo Thạc sĩ chính qui gồm: Tài chính - Ngân hàng; Kế toán tài chính và Quản trị kinh doanh

- Hệ đào tạo Đại học chính qui gồm: Tài chính - Ngân hàng; Kế toán tài chính; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế.

- Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính qui gồm: Tài chính - ngân hàng và Kế toán.

thong bao tuyen sinh nam hoc 2019 2020

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ XÉT TUYỂN

- Hệ đào tạo Thạc sĩ chính qui: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp Đại học theo qui định của nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hệ đào tạo Đại học chính qui: Thí sinh dự xét tuyển phải tốt nghiệp THPT theo qui định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính qui: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp cao đẳng theo qui định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. TỔNG CHỈ TIÊU NĂM 2018 (Dự kiến)

HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHÍNH QUI GỒM CÁC NGÀNH: 400

+ Tài chính - Ngân hàng: 200 + Kế toán tài chính: 100 + Quản trị kinh doanh: 100

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUI GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:1.000

+ Tài chính: 170

- Chất lượng cao: 30

+ Ngân hàng:120

- Chất lượng cao: 30

+ Kế toán tài chính: 230

- Chất lượng cao: 30

+ Quản trị kinh doanh: 150

+ Kinh doanh thương mại: 50

+ Công nghệ thông tin: 50

+ Kiểm toán: 50

+ Ngôn ngữ Anh: 40

+ Luật kinh tế: 50

HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUI GỒM CÁC NGÀNH: 100

+ Tài chính - Ngân hàng: 50

+ Kế toán tài chính: 50

4. PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN & XÉT TUYỂN

* Hệ đào tạo Thạc sĩ chính qui nhà trường tổ chức hướng dẫn ôn tập và dự thi tại trường tại Hà Nội

* Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính qui nhà trường tổ chức hướng dẫn ôn tập và dự thi tại trường tại Hà Nội.

* Hệ đào tạo Đại học chính qui nhà trường xét tuyển theo kết quả thi THPT 70% tổng chi tiêu và xét kết quả học tập THPT (xét học bạ) 30% /tổng chỉ tiêu. Tổ hợp xét tuyển; A00; A01; D01; C04. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện xét tuyển.

+ Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT công bố trở lên và theo Quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ GDĐT

+ Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ): thí sinh tốt nghiệp THPT. Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (6 học kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6,0 và có hạnh kiểm khá trở lên, được cộng thêm điểm ưu tiên (theo quy định của Bộ GDDT).

5. PHẠM VI TUYỂN SINH

* Nhà trường được phép tuyển sinh trong cả nước theo qui định của Bộ GD&ĐT

6. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

* Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng ưu tiên được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

7. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ HỌC PHÍ

* Lệ phí xét tuyển và thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Học phí + Đối với đào tạo Hệ Thạc sĩ: 1.200.000 VNĐ/1 tín chỉ.

+ Đối với đào tạo Đại học chính qui: 500.000 VNĐ/1 tín chỉ

* Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Tài chính – Ngân Hàng Hà Nội

* Website: wwwfbu.edu.vn * Facebook: Trường ĐH TC-NH Hà Nội

* Địa chỉ: 136 đường Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

* Điện thoại: 02.437931340; 0986046776; 0972727280; 090468766; 0968938840; 01247242752; 0973442189; 0906080116; 0989647874:

Nguồn :