M

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Phải coi trọng công tác cán bộ từ cơ sở

11:23 | 18/11/2020

Bằng tình cảm, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, ...

Đảng cần đưa ra chiến lược phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam

13:07 | 13/11/2020

(LĐTĐ) Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ ...

Phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới

12:21 | 13/11/2020

(LĐTĐ) Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bà Đào Thị Thu Hoài- Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Quang Trung, huyện Gia Lâm ...

Tinh gọn bộ máy hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

10:52 | 13/11/2020

(LĐTĐ) Góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Đức Thắng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, ...

Để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao

20:09 | 12/11/2020

(LĐTĐ) Để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, Nhà nước cần có chính sách để phát triển thị ...

Tiếp tục xây dựng chính sách để phát triển “tam nông” bền vững

19:58 | 12/11/2020

(LĐTĐ) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn (tam nông) luôn được Đảng ta quan tâm, chăm lo và có nhiều chủ trương, chính sách lớn, xuyên suốt qua từng giai đoạn. ...

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

19:54 | 12/11/2020

(LĐTĐ) Góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỹ sư công nghệ thông tin Đinh Văn Tiến, Quản lý kỹ thuật, Công ...

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

12:27 | 11/11/2020

(LĐTĐ) Phát huy trách nhiệm, trí tuệ của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm đóng góp cho thành công của Đại hội ...

Hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một bước

21:18 | 10/11/2020

(LĐTĐ) Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, tiếp ...

Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ song hành

17:35 | 10/11/2020

(LĐTĐ) Muốn phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững thì trong Nghị quyết phải ghi rõ “phát triển kinh tế và bảo vệ môi ...

Có thêm các chính sách hướng tới phát triển kinh tế, xã hội cho vùng cao

15:35 | 10/11/2020

(LĐTĐ) Dù đã có nhiều chính sách hướng tới vùng sâu, vùng cao để phát triển kinh tế, xã hội cho người dân, tuy nhiên, thực tế cho thấy, giữa các ...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

17:16 | 09/11/2020

(LĐTĐ) Sáng 9/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII ...

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

11:52 | 08/11/2020

(LĐTĐ) Việc củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn ...

Coi an sinh xã hội là một trong các mục tiêu phát triển bền vững

15:41 | 07/11/2020

(LĐTĐ) An sinh xã hội được xác định là đảm bảo vì con người và là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu đảm bảo ...

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là yếu tố then chốt

10:12 | 07/11/2020

Để khắc phục những mặt yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các cấp ủy Đảng cần có nhận thức đúng đắn về công tác phát triển ...

Phát triển văn hóa và con người gắn với phát triển đất nước

18:24 | 06/11/2020

(LĐTĐ) Mỗi quốc gia, dân tộc, muốn phát triển bền vững và ổn định phải xây dựng văn hoá, phát triển văn hóa và con người, gắn kết tăng trưởng kinh ...

    Trước         Sau