M
17:16 | 08/08/2019

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT học sinh, sinh viên

(LĐTĐ) Để đảm bảo phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên đúng thời hạn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện lập danh sách và nộp tiền trước ngày 20/9/2019 để cấp thẻ có giá trị đến 31/12/2019.

thoi han su dung the bhyt hoc sinh sinh vien Thêm 3 trường hợp được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thoi han su dung the bhyt hoc sinh sinh vien Làm thế nào để biết hạn sử dụng của thẻ BHYT?
thoi han su dung the bhyt hoc sinh sinh vien Năm 2019: Nhóm đối tượng nào sẽ được cấp lại thẻ BHYT ?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết: Năm học 2019-2020, Hà Nội phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.

thoi han su dung the bhyt hoc sinh sinh vien
Đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Theo quy định, đối tượng tham gia BHYT học sinh, sinh viên là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, kể cả học sinh, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT).

Cụ thể, đối với học sinh, sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT như: Hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân sỹ quan… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, cơ sở giáo dục lập danh sách riêng theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Về phương thức thu, đối với học sinh mới vào lớp 1, chuyển cấp, sinh viên mới nhập học thực hiện thu phí BHYT học sinh, sinh viên những tháng còn lại của năm 2019, thời hạn sử dụng thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2019 để gia hạn thẻ năm sau. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

Về thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;

Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Để đảm bảo phát hành thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên đúng thời hạn, BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện lập danh sách mẫu D03-TS và nộp tiền trước ngày 20/9/2019 để cấp thẻ có giá trị đến 31/12/2019; chuyển tiền và lập Danh sách mẫu D03-TS chậm nhất vào ngày 20/12/2019 để cấp thẻ có giá trị từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2020.

B.D

Nguồn :