M
17:11 | 07/12/2019

Thỏa ước lao động tập thể có phải là bắt buộc không hay là khuyến khích?

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà, Hoài Đức, Hà Nội về việc thỏa ước lao động tập thể có phải là bắt buộc không hay là khuyến khích?

thoa uoc lao dong tap the co phai la bat buoc khong hay la khuyen khich Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở
thoa uoc lao dong tap the co phai la bat buoc khong hay la khuyen khich Thi đua hướng tới nâng cao đời sống người lao động
thoa uoc lao dong tap the co phai la bat buoc khong hay la khuyen khich Đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên

Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà, Hoài Đức, Hà Nội về việc thỏa ước lao động tập thể có phải là bắt buộc không hay là khuyến khích? Về câu hỏi này, Báo đã liên hệ Luật sư Nguyễn Văn Hà, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội xin trả lời như sau:

thoa uoc lao dong tap the co phai la bat buoc khong hay la khuyen khich

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà cho biết: Trong Bộ luật Lao động năm 2012, tại điều 73 có quy định rất rõ đến quyền và trách nhiệm, quá trình để thiếp lập Thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động với đại diện của người lao động.

Trong trường hợp doanh nghiệp không ban hành được Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, nếu lỗi do người sử dụng lao động cố ý không ký Thỏa ước lao động tập thể với đại diện người lao động khi đó sẽ bị xử phạm vi phạm hành chính.

Như vậy trong Bộ Luật Lao động mặc dù không có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải có Thỏa ước lao động tập thể nhưng trong Nghị định 95 quy định rất rõ trong trường hợp doanh nghiệp không có Thỏa ước lao động tập thể khi đó sẽ bị xử phạt vi phạm.

Đối với nội quy lao động, trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì bắt buộc phải có nội quy, trường hợp doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động thì mang tính túy nghi tức là theo quy định chung mà doanh nghiệp ban hành theo Quy chế hoặc căn cứ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

AT

Nguồn :