M
30/03/2020 14:26

Thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020:

Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi

(LĐTĐ) Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia, nếu bị đình chỉ thi thì phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định; đồng thời bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

thi sinh bi dinh chi thi se bi huy ket qua toan bo cac bai thi Tinh giản chương trình, đẩy mạnh dạy học trên truyền hình
thi sinh bi dinh chi thi se bi huy ket qua toan bo cac bai thi Sẽ công bố đề tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020
thi sinh bi dinh chi thi se bi huy ket qua toan bo cac bai thi Chủ động các phương án ứng phó với dịch Covid-19
thi sinh bi dinh chi thi se bi huy ket qua toan bo cac bai thi Thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 8 đến ngày 11/8

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Theo đó, nhiều quy định mới liên quan đến việc bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi, chấm phúc khảo… đã được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực chất.

Tăng tính bảo mật, đảm bảo an toàn trong kỳ thi

Cụ thể, đề thi phải bảo quản trong hòm, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24 giờ/ngày; chìa khóa do Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi giữ. Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi có thể ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ phụ trách tổ hoặc nhóm vận chuyển giữ và bàn giao chìa khóa các thùng, hòm chứa đề thi cho các Trưởng Điểm thi.

thi sinh bi dinh chi thi se bi huy ket qua toan bo cac bai thi
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. (Ảnh: P.T)

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày; có một cán bộ của trường đại học, cao đẳng làm nhiệm vụ tại Điểm thi (Phó Trưởng Điểm thi hoặc thư ký) trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi.

Riêng trong các ngày thi, thời gian trực tại phòng của cán bộ trường đại học, cao đẳng được tính kể từ thời điểm kết thúc công việc buổi thi cuối ngày thi trước đến thời điểm bắt đầu công việc buổi thi thứ nhất của ngày thi sau.

Việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá 2 khu vực. Khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ 24 giờ/ngày. Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận, nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau. Bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị.

Về chấm kiểm tra, Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi tự luận đã được cán bộ chấm thi chấm xong lần chấm thứ nhất hoặc lần chấm thứ hai theo tiến độ chấm thi môn đó và theo chỉ đạo của Trưởng ban Chấm thi. Mỗi bài thi chấm kiểm tra được một cán bộ chấm kiểm tra theo quy trình chấm lần chấm thứ nhất.

Liên quan đến phúc khảo bài thi, Bộ GD&ĐT yêu cầu tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ của từng bài thi hiện có trong túi; dán kín số phách cũ trên bài thi và đánh phách mới; bàn giao các túi bài thi đã được đánh phách mới cho Ban Phúc khảo bài thi tự luận. Cán bộ đánh phách phải được cách ly tuyệt đối từ khi thực hiện nhiệm vụ đánh phách đến khi hoàn thành việc chấm phúc khảo. Việc giao nhận bài thi giữa Ban Thư ký Hội đồng thi và Ban Phúc khảo bài thi tự luận thực hiện theo đúng quy định.

Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo trở lên và có sự giám sát của cán bộ thanh tra.

Huỷ toàn bộ kết quả bài thi nếu bị đình chỉ thi

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm 1 trong 5 lỗi: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Những năm trước, thí sinh vi phạm quy chế thi THPT quốc gia ở mức "đình chỉ thi" không bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi đã làm trước đó trong kỳ thi. Tuy nhiên, theo Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT, mức chế tài đối với thí sinh nghiêm khắc hơn. Nếu vi phạm, thí sinh sẽ không có cơ hội sử dụng bất cứ kết quả của bài thi nào đã làm trước đó.

Cụ thể, thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Ngoài điểm mới trên, các mức xử phạt khác đối với thí sinh vẫn duy trì. Cụ thể: Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó, thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó, những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài…

P.T

Nguồn :