M
23:13 | 26/02/2020

Thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 được phê duyệt

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Có 7 SGK được phê duyệt lần này, nâng tổng số SGK lớp 1 được phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn của 9 môn học/hoạt động giáo dục.

them 7 sach giao khoa lop 1 duoc phe duyet Tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo
them 7 sach giao khoa lop 1 duoc phe duyet Công bố kết quả phê duyệt sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1
them 7 sach giao khoa lop 1 duoc phe duyet Công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15/2/2020

Cụ thể, 7 SGK được phê duyệt gồm: 1 cuốn môn Tự nhiên và Xã hội 1 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), 3 cuốn Giáo dục Thể chất 1 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), 2 cuốn Hoạt động trải nghiệm 1 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và 1 cuốn Tiếng Anh 1 (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

them 7 sach giao khoa lop 1 duoc phe duyet
Bộ GD&ĐT đề nghị các Nhà xuất bản có hình thức phù hợp cung cấp SGK đến các địa phương kịp thời nhằm tạo điều kiện để thực hiện việc lựa chọn SGK theo quy định của pháp luật. (Ảnh minh họa)

Được biết, năm 2019, Bộ GD&ĐT đã tổ chức 2 lần thẩm định SGK lớp 1, lần 1 vào tháng 5 và lần 2 vào tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu SGK được được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản đã được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và gửi về Bộ GD&ĐT đề nghị thẩm định lần 2. Có 1 bản mẫu SGK chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được Nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Mới đây, Bộ GD&ĐT cũng phát đi thông báo về việc tiếp tục tổ chức thẩm định SGK lớp 1 (đợt 3) do các tổ chức, cá nhân biên soạn.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK có nhu cầu thẩm định SGK cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các Nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK.

Hồ sơ đề nghị thẩm định SGK thực hiện theo quy định tại Thông tư 33, bao gồm đủ 20 bộ tương ứng với mỗi bản mẫu SGK lớp 1 được đề nghị thẩm định. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định từ ngày 25/2 đến ngày 10/3/2020 trong giờ hành chính tại Bộ GD&ĐT (35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Như vậy, ở lần thẩm định tháng 10/2019, Bộ GD&ĐT tiếp nhận 8 bản mẫu SGK của 4 môn học/hoạt động giáo dục (môn Tự nhiên và Xã hội 1 bản mẫu, môn Giáo dục Thể chất 3 bản mẫu, môn Tiếng Anh 1 bản mẫu, Hoạt động trải nghiệm 3 bản mẫu) từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 2 vòng thẩm định (từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020), Hội đồng thẩm định đã đánh giá “Đạt” đối với 7/8 bản mẫu SGK lớp 1 ở 4 môn học/hoạt động giáo dục và đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét phê duyệt.

Các bản mẫu SGK này được tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở cụ thể hóa chương trình giáo dục phổ thông mới với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Nhiều bản mẫu SGK có quan điểm biên soạn, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 45 cuốn SGK lớp 1 của 9 môn học/hoạt động giáo dục được Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới để các Hội đồng lựa chọn SGK đưa vào trường học từ năm học 2020 - 2021.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Nhà xuất bản có hình thức phù hợp cung cấp SGK đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn SGK theo quy định của pháp luật.

P.T

Nguồn :