Thành tựu nổi bật trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh

(LĐTĐ) Bằng nhiều giải pháp cụ thể, thành phố Hà Nội đã thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, giai đoạn 2015-2020. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững trong tương lai.
Thị xã Sơn Tây có kết quả giảm nghèo ấn tượng Huyện Ba Vì: Phấn đấu ủng hộ 1,3 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo” Giảm nghèo đa chiều nhìn từ huyện Chương Mỹ

Công tác giảm nghèo “về đích” sớm 2 năm

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, thời gian qua công tác hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp và đạt những kết quả khả quan. Đặc biệt, việc triển khai giảm nghèo theo hướng đa chiều, bền vững đề ra tại Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” đã tạo nên điểm tựa, giúp người nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo.

Để nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo đến đúng đối tượng, hằng năm, các địa phương tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, sau đó phân tích, tổng hợp nhu cầu, khả năng, hoàn cảnh của từng hộ, từng nhóm đối tượng, làm căn cứ đề xuất giải pháp trợ giúp.

Theo đó, những người còn khả năng lao động là thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác được ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề. Từ năm 2016 đến nay, toàn thành phố đã hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 75.000 lao động thuộc các đối tượng chính sách. Sau học nghề, 88,45% lao động có việc làm mới hoặc vẫn làm nghề cũ, nhưng có thu nhập cao hơn.

Thành tựu nổi bật trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại huyện Ứng Hòa. (Ảnh minh họa. Nguồn: Hà Nội mới)

Cùng với công tác hỗ trợ đào tạo nghề, nhóm lao động đặc thù này còn được hỗ trợ về công cụ, phương tiện sản xuất và được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, với tổng số vốn vay gần 2.400 tỷ đồng. Những hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7.565 nhà ở cho hộ nghèo.

Những năm gần đây, thành phố chi trả trợ cấp hằng tháng đúng, đủ, kịp thời cho hơn 189.000 đối tượng bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng thường xuyên 2.600 người tại các trung tâm bảo trợ xã hội. Ngoài ra, thành phố cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 1,14 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện, truyền hình kỹ thuật số, sữa học đường cho hộ nghèo; trợ cấp hằng tháng cho người già yếu không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh hiểm nghèo; miễn phí xe buýt cho người từ 60 tuổi trở lên. Đặc biệt, thành phố đã hỗ trợ hơn 500.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng kinh phí hơn 600 tỷ đồng.

Ngoài các chính sách đã triển khai, ngày 8/7/2019, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về “Một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội”. Mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này bằng mức chuẩn nghèo (1,4 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 1,1 triệu đồng/ người/tháng ở khu vực nông thôn). Kinh phí để thực hiện Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND khoảng hơn 300 tỷ đồng/năm, được huy động từ nhiều nguồn.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp các hộ nghèo có điểm tựa để vươn lên. Do vậy, dù chuẩn nghèo cao hơn chuẩn chung của cả nước nhưng công tác giảm nghèo của Hà Nội vẫn đạt kết quả khả quan, bảo đảm tính bền vững. Trong giai đoạn 2016-2019, toàn thành phố có hơn 67.000 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo ở Hà Nội giảm từ 3,64% vào đầu năm 2016, xuống còn 0,42% vào cuối năm 2019, về đích trước 2 năm so với kế hoạch. Hiện, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo (trừ người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, không có khả năng tự thoát nghèo).

Thực hiện tốt chính sách an sinh

Nhằm không để ai “lọt lưới" an sinh xã hội, cùng với việc triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chính sách bảo hiểm xã hội…

Với chính sách người có công, giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố đã tiếp nhận, giải quyết chế độ ưu đãi cho 140.000 người có công; điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho hơn 200.000 lượt người; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10.000 nhà ở đối với hộ gia đình người có công... Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiện 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ; 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng…

“Những năm gần đây, Hà Nội không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở; 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú”, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh khẳng định.

Thành tựu nổi bật trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh
Người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid- 19 nhận hỗ trợ lương thực. (Ảnh minh họa: Phạm Diệp)

Về chính sách bảo hiểm xã hội, các ngành, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Một số đối tượng đặc thù được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, hiện toàn thành phố có hơn 7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 90,1% dân số, vượt chỉ tiêu thành phố giao. 40.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội bắt buộc thu hút gần 1,8 triệu người tham gia, bằng 37,5% tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi, bằng 95% tổng số người thuộc diện phải tham gia; bảo hiểm thất nghiệp có hơn 1,6 triệu người tham gia, bằng 32% tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi…

Như vậy, so với giai đoạn trước, số người tham gia bảo hiểm y tế tăng 37,6%, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng hơn 40%, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng hơn 50%, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng hơn 200%...

Những số liệu trên cho thấy, Hà Nội luôn dành các nguồn lực thỏa đáng nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân theo nội dung Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Phấn đấu không còn hộ nghèo, tái nghèo

Để nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 đề ra mục tiêu đến năm 2025 không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn dưới 3%...

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, ngoài các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đã, đang triển khai, với vai trò là đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng và thực hiện Chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa Chương trình số 08 vào đời sống. Theo đó, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân; tập trung phát triển kinh tế các làng nghề, các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Thành phố cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào vùng xa trung tâm, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực miền núi. Cùng với đó, công tác đào tạo nghề cho người lao động cũng được chú trọng…

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương nhấn mạnh: “Nhiệm vụ tiếp tục phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô sẽ được thực thi theo hướng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp nhu cầu của từng nhóm đối tượng, đặc thù của từng địa phương, qua đó, mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận với các chính sách an sinh, các dịch vụ trợ giúp xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Với nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo được triển khai linh hoạt, khả thi, chắc chắn mục tiêu không còn hộ nghèo, tái nghèo của Thủ đô sẽ trở thành hiện thực.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi trường học có F0, F1, F2

Hà Nội hướng dẫn phương án xử lý khi trường học có F0, F1, F2

(LĐTĐ) Liên Sở Y tế - Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc Covid-19 (F0), ...
Ngày 4/12: Hà Nội ghi nhận 628 ca Covid-19, phân bố tại 205 xã, phường, thị trấn

Ngày 4/12: Hà Nội ghi nhận 628 ca Covid-19, phân bố tại 205 xã, phường, thị trấn

(LĐTĐ) Chiều 4/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 3/12 đến 18 giờ ngày 4/12, Hà Nội ghi nhận 628 ca bệnh Covid-19, ...
Kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn là vấn đề nổi cộm với người lao động nhiễm HIV/AIDS

Kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn là vấn đề nổi cộm với người lao động nhiễm HIV/AIDS

(LĐTĐ) Gần 40% người được phỏng vấn cho rằng không nên cho phép những người có HIV làm việc trực tiếp với những người không bị nhiễm. Cứ 10 người được ...
Tham gia bảo hiểm xã hội 1 năm 6 tháng, có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Tham gia bảo hiểm xã hội 1 năm 6 tháng, có được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

(LĐTĐ) Anh Lê Duy Thọ (email: duytho...@gmail.com) hỏi: Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 9/2016 tới tháng 7/2017 và giai đoạn 2 từ tháng 10/2020 tới tháng 4/2021. Tổng thời gian ...
Nhiều giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức

Nhiều giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức

(LĐTĐ) Trong năm 2021, việc cải thiện các Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Đo lường sự hài lòng (SIPAS) của ...
Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường

Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 6/12, học sinh lớp 10, 11, 12 của các trường Trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ...
Áp lực đè nặng, giá USD giảm nhẹ, giá vàng bắt vào sóng tăng mới

Áp lực đè nặng, giá USD giảm nhẹ, giá vàng bắt vào sóng tăng mới

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thế giới điều chỉnh giảm nhẹ sau đà tăng nóng. Giá vàng SJC chênh lệch với giá vàng thế giới ở mức ...

Tin khác

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần bảo đảm tốt nhất chế độ, chính sách để bù đắp phần nào những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế và các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch.
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga đạt nhiều kết quả tốt đẹp

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga đạt nhiều kết quả tốt đẹp

(LĐTĐ) Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ (từ ngày 25 - 29/11) và Liên bang Nga (từ ngày 29/11 - 2/12), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã thông tin với báo chí về kết quả các chuyến thăm này.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục cho phép nhà hàng quán ăn hoạt động đến hết 31/12

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục cho phép nhà hàng quán ăn hoạt động đến hết 31/12

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng vừa có quyết định cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố tiếp tục thí điểm đến hết ngày 31/12.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển thiết kế nút giao thông gần 4.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi tuyển thiết kế nút giao thông gần 4.000 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ thi tuyển “Phương án thiết kế kiến trúc Nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức”.
Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(LĐTĐ) Chiều 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc (từ ngày 2 - 4/12), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, xây dựng, hai bên trao đổi ý kiến về các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới, đồng thời thảo luận về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt toàn bộ bệnh viện, sẵn sàng tiếp nhận F0 mới

Thành phố Hồ Chí Minh kích hoạt toàn bộ bệnh viện, sẵn sàng tiếp nhận F0 mới

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong tình hình mới, khi ca nhiễm Covid-19 liên tục gia tăng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Tối 2/12 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời LB Nga trở về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Putin.
WHO: Cấm đi lại đại trà không thể ngăn biến thể Omicron lây lan

WHO: Cấm đi lại đại trà không thể ngăn biến thể Omicron lây lan

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/11 cho rằng, các lệnh cấm đi lại đại trà sẽ không ngăn được biến thể Omicron của vi rút SARS-CoV-2 lây lan, đồng thời kêu gọi các nước bình tĩnh và áp dụng các biện pháp "hợp lý" để chống lại biến thể này.
Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động