M
22:09 | 21/12/2019

Thành phố sáng tạo Hà Nội: Kiến trúc đô thị hấp dẫn

(LĐTĐ) Hà Nội đã chính thức tham gia vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO kể từ ngày 30/10/2019. Việc thành phố Hà Nội lựa chọn lĩnh vực thiết kế là một quyết định rất sáng suốt bởi thủ đô của Hà Nội có truyền thống về sáng tạo, xuyên suốt từ thời kỳ An Dương Vương, dựng nước, trải qua giai đoạn phong kiến, Pháp thuộc cho đến thời đại Hồ Chí Minh và ngày hôm nay.

Bảo Thoa

Nguồn :