M
09:34 | 16/03/2019

Thành phố Hà Nội bãi bỏ 191 thủ tục hành chính hết hiệu lực thi hành

(LĐTĐ) Quý I/2019, UBND Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC). Thành phố đã ban hành 05 Quyết định công bố 191 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành.

cchc Tạo điều kiện tối đa để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp
cchc Hà Nội sử dụng Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp đồng bộ
cchc Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Cụ thể UBND Thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng bộ Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội.

thanh pho ha noi bai bo 191 thu tuc hanh chinh het hieu luc thi hanh

Dịch vụ công trực tuyến được triển khai hiệu quả tại các phường và quận Hà Đông (ảnh minh hoạ)

Một số kết quả nổi bật như sau: thực hiện tốt công tác chuẩn hóa TTHC, kiểm soát việc công bố TTHC. Trong quý I/2019, Thành phố đã ban hành 05 Quyết định công bố (Trong đó: có 191 TTHC bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành và công bố danh mục 149 TTHC theo quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ).

Thông qua Phương án đơn giản hóa năm 2018 đối với 71 TTHC, bao gồm: 19 TTHC lĩnh vực Tư pháp, 03 TTHC lĩnh vực Xây dựng, 10 TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 34 TTHC lĩnh vực Công thương, 05 TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết cho 84 công chức, viên chức, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng.

Thành phố cũng phê duyệt danh sách và kinh phí về nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ (đợt 1 năm 2019) đối với 12 trường hợp, tổng kinh phí chi trả là 712,190 triệu đồng. Hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Chỉ đạo Chính phủ, hiện đang hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị.

Tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố giai đoạn 2016 - 2020”. Ngày 21/02/2019, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý năm 2019. Nội dung, chương trình, tài liệu, phương thức đào tạo, bồi dưỡng của thành phố Hà Nội được Bộ Nội vụ đánh giá cao và đưa vào khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng chung cho toàn quốc. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đến nay toàn thành phố đã có 1.031 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đạt 55% thủ tục hành chính của Thành phố được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, 893 DVCTT mức 3 và 138 DVCTT mức 4; bao gồm các DVCTT tiếp nhận từ các bộ, ngành, các DVCTT do đơn vị tự triển khai và thành phố triển khai trên Cổng Dịch vụ công dùng chung. Thành phố phấn đấu đưa vào hoạt động 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4.

Về cải cách tài chính công, đã ban hành Kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021, quy định: đối với các dịch vụ thiết yếu thì nhà nước bảo đảm kinh phí, đối với các dịch vụ cơ bản thì nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện; đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng; đối với các dịch vụ khác thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hóa, huy động sự tham gia cung ứng của các thành phần kinh tế.

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng nhà nước quy định khung giá dịch vụ, từng bước tính đủ các chi phí đối với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu; đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đối tượng chính sách. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy...

Trần Vũ

Nguồn :