M
18:02 | 14/09/2018

Thành lập 25 CĐCS theo phương thức mới trong 8 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Đây là con số được LĐLĐ Thành phố đưa ra tại hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018 được tổ chức mới đây.

thanh lap 25 cdcs theo phuong thuc moi trong 8 thang dau nam Giao ban Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội
thanh lap 25 cdcs theo phuong thuc moi trong 8 thang dau nam 100 triệu đồng hỗ trợ CNVCLĐ tỉnh Hòa Bình khắc phục hậu quả mưa lũ

LĐLĐ Thành phố cho biết, nhằm đổi mới và thu hút đông đảo lực lượng lao động tham gia tổ chức công đoàn, từ đầu năm tới nay, LĐLĐ Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tiến hành rà soát các lớp trẻ mầm non trên địa bàn phường để vận động thành lập nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập.

Đến nay toàn thành phố có 05 đơn vị: LĐLĐ quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, LĐLĐ thị xã Sơn Tây, LĐLĐ huyện Thanh Trì, Phúc Thọ đã thành lập được 13 nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập với 423 đoàn viên.

thanh lap 25 cdcs theo phuong thuc moi trong 8 thang dau nam
LĐLĐ huyện Đan Phượng thành lập CĐCS Công ty cổ phần CNS Holdings theo phương thức mới

Nhìn chung, các nghiệp đoàn sau khi được thành lập đã được sự quan tâm tạo điều kiện của Công đoàn cấp trên, lãnh đạo các đơn vị, địa phương từng bước ổn định, phát huy vai trò đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, giải quyết có hiệu quả mối quan hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cho giáo viên, người lao động.

Về công tác phát triển đoàn viên theo phương thức mới, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố tiếp tục chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, lựa chọn doanh nghiệp để tiếp tục thí điểm thành lập CĐCS theo phương thức mới. 8 tháng đầu năm 2018 đã có 14 đơn vị thành lập được 25 CĐCS với 826 đoàn viên theo phương thức mới, quy định tại Điều 17 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Từ nay đến cuối năm 2018, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, quan tâm và dần chuyển hướng sang thực hiện công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới quy định tại Điều 17 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong các cấp Công đoàn Thủ đô, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và cán bộ Công đoàn các cấp trong tình hình mới, đặc biệt là tăng cường tính chủ động, dân chủ trong quá trình vận động, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp nhằm giảm bớt sự can thiệp và phụ thuộc từ phía người sử dụng lao động, gắn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với thương lượng và xây dựng Thỏa ước lao động tập thể.

Ngọc Tú

Nguồn :