M
30/03/2021 21:31

Thẩm định, xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

(LĐTĐ) Chiều 30/3, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và xét, công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì cuộc họp.

Người lao động, nhân dân huyện Sóc Sơn hiến hơn 500 đơn vị máu Sớm trở thành đô thị vệ tinh

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Sóc Sơn đã có nhiều sự đổi thay rõ nét. Đến nay huyện Sóc Sơn đã có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, nhiều tiêu chí đạt ở mức cao như: tiêu chí quy hoạch; tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí Y tế - Văn hóa – Giáo dục…

Thẩm định, xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương phát biểu tại cuộc họp.

Trong giai đoạn 2010 - 2020, sản xuất nông nghiệp của huyện Sóc Sơn đã có nhiều chuyển biến cả về năng suất và chất lượng, giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác tăng qua các năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng. Thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm, góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa… được huyện Sóc Sơn quan tâm đầu tư nâng cấp. Môi trường và an toàn thực phẩm được coi trọng, tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững.

Cùng với đó, đời sống vật chất của nông dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Được biết, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2020 của huyện đạt 52,4 triệu đồng/người/năm, đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,31%. Trên địa bàn huyện không còn xã, thị trấn còn có tính chất trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 97,76.

Đáng chú ý, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Sóc Sơn không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Đây cũng là một trong những huyện huy động vốn đóng góp của nhân dân vào xây dựng nông thôn mới tương đối lớn.

Thẩm định, xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ của huyện Sóc Sơn. Cùng đó, Hội đồng thẩm định cũng chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm của từng tiêu chí và các vấn đề cần bổ sung, sửa chữa trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị huyện Sóc Sơn cần chú trọng đầu tư về hạ tầng, cơ sở vật chất, phát huy được thế mạnh về du lịch. Đồng thời, chú trọng vệ sinh môi trường, nhất là đối với công tác thu gom, xử lý rác thải.

Đặc biệt, huyện cần làm tốt công tác quản lý Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm nông sản; quan tâm tới vấn đề đào tạo lao động nông thôn trên địa bàn huyện...

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương Trần Thanh Nam đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện Sóc Sơn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị huyện Sóc Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ban, ngành để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện nông thôn mới năm 2020.

Cùng đó, huyện Sóc Sơn cần chú trọng một số vấn đề như nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải; giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn không để xảy ra khiếu kiện sau khi được công nhận là huyện nông thôn mới. Huyện cũng cần đảm bảo vấn đề nước sạch cho người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; tiếp tục áp dụng ứng dụng công nghệ khoa học vào sản xuất.

Sau khi huyện Sóc Sơn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Hội đồng thẩm định Trung ương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Lương Hằng

Nguồn :