Tất cả vì quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đoàn viên công đoàn; nâng cao hiểu biết pháp luật, trách nhiệm, kỷ luật lao động, trình độ tay nghề, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiều 17/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023. 
tat ca vi quyen loi nguoi lao dong Khích lệ sức sáng tạo của người lao động
tat ca vi quyen loi nguoi lao dong Nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống của đoàn viên, người lao động
tat ca vi quyen loi nguoi lao dong Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tới gần 1.000 đoàn viên, người lao động

Chú trọng công tác xây dựng pháp luật lao động

Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã luôn tích cực, chủ động tham gia và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các đạo luật quan trọng, có liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức công đoàn, như: Bộ luật Lao động (2012), Luật Công đoàn (2012), Luật Bảo hiểm xã hội (2014), Luật Việc làm (2013), Luật An toàn, vệ sinh lao động (2015)... và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật, các chính sách về tiền lương, về đổi mới doanh nghiệp nhà nước; các Đề án, dự án do Bộ chủ trì như Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội…

tat ca vi quyen loi nguoi lao dong
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chứng kiến lễ ký kết giữa 3 cơ quan. Ảnh: Đ.Hải

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Riêng năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia 93 văn bản pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo.

Trong đó có nhiều văn bản quan trọng liên quan đến quyền lợi của người lao động, đoàn viên công đoàn như Nghị định số 121/2018 ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP về tiền lương; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về một số nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 về điều chỉnh lương hưu của lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về lương tối thiểu vùng 2019…

Cũng trong chiều 17/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký kết Chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực quan hệ lao động, xây dựng giai cấp công nhân và phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2019 - 2023.

Theo đó, hai bên sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: 1.Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; 2.Phối hợp thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

3.Tổ chức các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp; 4.Nâng cao hiệu quả tham gia các thiết chế hai bên, ba bên; 5.Thiết lập kênh thông tin, tham vấn, đối thoại thường xuyên.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xác định cần tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tăng cường quản lý nhà nước, đồng hành vì sự phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước. Muốn vậy, ba cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả cơ chế 3 bên, 2 bên ở tất cả các cấp.

Nhiều ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, chia sẻ, ghi nhận và thể hiện vào văn bản luật, bảo đảm quyền và lợi ích cho người lao động - bên yếu thế trong quan hệ lao động.

Đặc biệt, với vai trò quan trọng trong Hội đồng Tiền lương quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã luôn chủ động, tích cực, trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh để tiền lương tối thiểu vùng giai đoạn 2014 -2020 tăng trên 60%, đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của người lao động, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu. Riêng năm 2020, với đề xuất tăng 5,5%, tiền lương tối thiểu đã đáp ứng mức tối thiểu của người lao động.

Sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan còn được thể hiện qua kết quả thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp. Cụ thể, từ năm 2015 đến năm 2018, với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai thực hiện các hoạt động trong Chiến dịch thanh tra lao động hàng năm, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp được thanh tra.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan đã tham gia Đoàn giám sát liên ngành do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì trong việc thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp tại 21 tỉnh, thành phố. Kết thúc các đợt giám sát, Đoàn giám sát đã đưa ra trên 100 kiến nghị (mỗi năm) đối với các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng của các địa phương để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa

Nội dung ký kết phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019-2023 tập trung vào 9 lĩnh vực, gồm: Xây dựng pháp luật; thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và đào tạo; quan hệ lao động và tiền lương; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; bình đẳng giới và bảo đảm quyền của trẻ em; việc làm và đào tạo nghề nghiệp; thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Tham dự và chứng kiến Lễ ký kết giữa hai cơ quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngay sau buổi ký kết, mỗi bên cần tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình trong toàn hệ thống, để cả hệ thống phải thống nhất nhận thức và cùng chung hành động phối hợp Chương trình ở tất cả các cấp.

Trong đó, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn; chủ động trong việc giám sát, tham gia thanh tra, kiểm tra nhằm giúp đảm bảo việc thực thi pháp luật đối với người lao động; tổ chức và phát động các phong trào thi đua nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…

Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị cần thực hiện quyết liệt hơn, toàn diện hơn, cần có bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các bên, đặc biệt là của người sử dụng lao động.

Trong việc tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động, cần hết sức thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhân dân và các bên, đề xuất các nội dung thực sự khoa học, chặt chẽ, giải quyết được những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực quan hệ lao động hiện nay, từ đó thúc đẩy quan hệ lao động và thị trường lao động của nước ta ngày càng phát triển.

N.Lan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghệ An: Cách chức Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn vì đưa con từ khu cách ly về nhà làm vía

Nghệ An: Cách chức Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn vì đưa con từ khu cách ly về nhà làm vía

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã đối với ông Xồng Vả Dềnh, nguyên Bí thư Đảng ...
Các địa phương căn cứ tình hình dịch và nguồn vắc xin để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi

Các địa phương căn cứ tình hình dịch và nguồn vắc xin để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công điện số 1675/CĐ-BYT về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
"Cây sáng kiến" làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng

"Cây sáng kiến" làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Toto Việt Nam từ năm 2003, anh Vũ Văn Bính được biết đến là một người yêu nghề, luôn tìm ...
Việt Nam - Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2021

Việt Nam - Điểm đến hàng đầu châu Á năm 2021

Tại giải thưởng World Travel Awards năm nay, ngành du lịch Việt Nam đạt nhiều danh hiệu nổi bật, trong đó đặc biệt là danh hiệu Điểm đến hàng đầu ...
Từ 2022, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập chứng từ, ghi sổ kế toán

Từ 2022, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập chứng từ, ghi sổ kế toán

Từ ngày 1/1/2022, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ phải lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán.
Man United 0-5 Liverpool: Đánh sập Old Trafford

Man United 0-5 Liverpool: Đánh sập Old Trafford

(LĐTĐ) Trái với dự đoán của nhiều người, trận derby nước Anh tại vòng 9 Ngoại hạng Anh đã diễn ra một chiều, khi Liverpool vùi dập Man United với tỷ ...
Xét xử trực tuyến: Nên áp dụng với những vụ án có tính chất, tình tiết đơn giản

Xét xử trực tuyến: Nên áp dụng với những vụ án có tính chất, tình tiết đơn giản

(LĐTĐ) Thảo luận trực tuyến về Dự thảo Nghị quyết tổ chức phiên tòa trực tuyến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu đề nghị việc ...

Tin khác

"Cây sáng kiến" làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng

"Cây sáng kiến" làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Toto Việt Nam từ năm 2003, anh Vũ Văn Bính được biết đến là một người yêu nghề, luôn tìm tòi sáng kiến mới, đề ra các giải pháp hiệu quả trong công việc. Mới đây, sáng kiến “Sửa khuôn khắc phục lỗi nứt sản phẩm bồn cầu” của anh đã tạo ra bước đột phá về cách tiếp cận khắc phục lỗi, mang lại lợi nhuận sau cải tiến cho Công ty hơn 13,5 tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021, chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện; sơ kết công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021; công bố Quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; trao hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác nữ công trong công đoàn cơ sở khối trường học

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác nữ công trong công đoàn cơ sở khối trường học

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn quan tâm, chú trọng tới công tác nữ công trong các Công đoàn nhà trường, qua đó, tạo điều kiện để nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) phát huy tối đa vai trò và vị thế của mình trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động đoàn thể.
Thành lập Công đoàn Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn

Thành lập Công đoàn Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã công bố quyết định kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn Hợp tác xã (HTX) rau quả sạch Chúc Sơn.
Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Sáng 22/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.
Nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động

Nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh và chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Qua đó góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
LĐLĐ huyện Thường Tín trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho công nhân thực hiện “3 tại chỗ” đợt 2

LĐLĐ huyện Thường Tín trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho công nhân thực hiện “3 tại chỗ” đợt 2

(LĐTĐ) Sáng nay (21/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức đến thăm, động viên và trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đợt 2 tại Công ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn và Công ty TNHH kết cấu thép Mitsui Thăng Long.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trước những tác động sâu sắc của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã khẳng định vai trò của mình thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, chú trọng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV).
Xem thêm
Phiên bản di động