M
29/02/2020 17:35

Tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Đối với Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao động 2019), các cấp công đoàn cần tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động và tác động đến hoạt động công đoàn.

Coi trọng việc đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động
Nhiều điểm mới liên quan đến quyền lợi người lao động

Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải vừa ban hành Hướng dẫn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020 tới các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc.

Tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động
Đối thoại về pháp luật lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội với công đoàn cơ sở và người lao động quận Long Biên. Ảnh: B.D

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đặc biệt tập trung vào các nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và những quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ.

Đối với Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao động 2019), tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động và tác động đến hoạt động công đoàn.

Cụ thể: Mở rộng đối tượng áp dụng đối với cả người làm việc không có quan hệ lao động; chế định về hợp đồng lao động được xây dựng theo hướng tăng cường sự linh hoạt trong giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; tôn trọng các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế thị trường; tăng cường tính linh hoạt, tự chủ của các bên trong quan hệ lao động về tiền lương thông qua đối thoại, thương lượng; linh hoạt, hài hòa hơn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và làm thêm giờ;

Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm; đối thoại, thương lượng tập thể; bảo vệ lao động nữ trên cơ sở bảo đảm bình đẳng giới; tăng cường bảo vệ các lao động đặc thù; quy định linh hoạt hơn cơ chế giải quyết tranh chấp lao động; quy định về tổ chức của người lao động tai doanh nghiệp không thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Đối với pháp luật công đoàn, tiếp tục tuyên truyền quá trình soạn thảo, lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 3/2/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới cán bộ công đoàn.

B.Duy

Nguồn :