M
02/04/2020 16:01

Tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh Covid- 19

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thành phố phải tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh Covid- 19, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể để phân công cán bộ trực; đồng thời bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin để xử lý các công việc và thực hiện nhiệm vụ tại nhà.

tap trung thuc hien dong bo cac bien phap phong chong va ung pho voi dich benh covid 19 LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 1500 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19
tap trung thuc hien dong bo cac bien phap phong chong va ung pho voi dich benh covid 19 Công đoàn Thủ đô thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19
tap trung thuc hien dong bo cac bien phap phong chong va ung pho voi dich benh covid 19 Vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid- 19

Trên đây là một trong số các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tại cuộc họp Thường trực với lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 296 / TLĐ ngày 31/3/ 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chỉ thị số 05/CT - UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 vừa diễn ra ngày 1/4.

Tại cuộc họp, sau khi quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Công văn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, qua nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố đã có một số ý kiến kết luận.

Theo đó, các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố sẽ căn cứ chỉ đạo của cấp trên và Kịch bản số 01/ KH- LĐLĐ, ngày 28/3/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và ứng phó ảnh hưởng dịch bệnh đến quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp ứng phó; phân công Thường trực và cán bộ các Ban LĐLĐ Thành phố trực Cơ quan, thực hiện giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày.

tap trung thuc hien dong bo cac bien phap phong chong va ung pho voi dich benh covid 19
Phố phường Hà Nội vắng vẻ khi người dân tự giác chấp hành cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid- 19. Ảnh minh họa: Phạm Diệp

Thường trực LĐLĐ Thành phố giao các Ban, Văn phòng và Văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố; LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn cơ sở và các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc căn cứ Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 296/TLĐ ngày 31/3/ 2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chỉ thị số 05/CT- UBND ngày 31/3/ 2020 của UBND Thành phố và Kịch bản số 01/ KH- LĐLĐ ngày 28/3/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội về tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 và ứng phó ảnh hưởng dịch bệnh đến quan hệ lao động trên địa bàn Thành phố để tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh Covid- 19.

Các đơn vị cần căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể để phân công cán bộ trực đồng thời bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin để xử lý các công việc và thực hiện nhiệm vụ tại nhà. Những trường hợp thật sự cần thiết như: trực của các Tổ công tác, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ quan trọng, cần thiết khác tại cơ quan thì đến làm việc tại cơ quan theo chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, ngành, đơn vị.

Về chế độ thông tin báo cáo, Thường trực LĐLĐ Thành phố yêu cầu, hàng ngày, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và tình hình quan hệ lao động tại địa phương, ngành, đơn vị về LĐLĐ Thành phố (qua hộp thư điện tử của đồng chí Thư ký các Tổ công tác theo Quyết định số 146/QĐ- LĐLĐ ngày 19/ 3/ 2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội ) trước 15 giờ 30.

Các đồng chí Thư ký của các Tổ công tác tập hợp số liệu báo cáo tình hình quan hệ lao động gửi về Ban Chính sách Pháp luật, số liệu báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi về Ban Tuyên giáo trước 16 giờ 00 hàng ngày.

Ban Chính sách Pháp luật và Ban Tuyên giáo tổng hợp số liệu gửi về Văn phòng trước 16 giờ 30' hàng ngày để Văn phòng tổng hợp báo cáo Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố và gửi các cơ quan có liên quan.

Ngoài ra, khi có sự việc đột xuất xảy ra tại địa phương, đơn vị; các đơn vị báo cáo ngay về LĐLĐ thành phố Hà Nội (qua Tổ công tác) để Thường trực kịp thời xử lý và chỉ đạo thực hiện.

Phạm Diệp

Nguồn :