M
08/04/2020 11:38

Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công

(LĐTĐ) Trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến kinh tế - xã hội của Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 06 yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả.

tap trung nguon luc nang cao hieu qua dau tu cong Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ
tap trung nguon luc nang cao hieu qua dau tu cong Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
tap trung nguon luc nang cao hieu qua dau tu cong Nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Cục Thuế, Cục Hải quan rà soát, dự báo các phương án về nguồn thu, trên cơ sở đó xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Trên nguyên tắc rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa cần thiết, huy động các nguồn: kết dư ngân sách, cổ phần hóa, cải cách tiền lương, Quỹ dự trữ tài chính, phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô… để ưu tiên cho các nhiệm vụ chi thường xuyên cấp bách, cấp thiết, đặc biệt là đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời đảm bảo nguồn cho chi đầu tư phát triển phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Trường hợp sau khi huy động các nguồn vẫn chưa đủ bù đắp hụt thu ngân sách sẽ thực hiện cắt giảm chi đầu tư phát triển.

tap trung nguon luc nang cao hieu qua dau tu cong
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. (Ảnh minh họa)

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/4: Đối với các dự án đầu tư công: Tổng hợp toàn bộ các dự án đầu tư công (nguồn ngân sách cấp Thành phố) đang triển khai (gồm các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư).

Chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan phân tích, đánh giá, xác định các dự án cần bắt đầu triển khai sớm để có tác động tích cực, hiệu quả đến ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đề xuất triển khai ngay trong Quý II năm 2020 theo nguyên tắc tập trung tài lực, vật lực và áp dụng các giải pháp quyết liệt để thực hiện nhanh chóng, dứt điểm.

Đối với các dự án đã được phê duyệt (kể cả các dự án đã lựa chọn nhà thầu) nhưng chậm phát huy hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, khó khăn trong việc cân đối bố trí vốn thì đề xuất dừng triển khai hoặc giãn tiến độ, bố trí lại vốn.

Đối với lĩnh vực y tế: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát các dự án đầu tư cho y tế đã có chủ trương đầu tư, xem xét nhu cầu đầu tư cấp thiết tiếp theo.

Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan rà soát các dự án, đầu tư xây dựng trường học công lập đã phê duyệt, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạm thời chưa đề xuất đầu tư xây dựng các trường công lập mới trong năm 2020 mà tập trung kêu gọi, ưu tiên đầu tư theo hình thức xã hội hóa để tập trung vốn.

Đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra, rà soát danh mục các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, doanh trại bằng vốn ngân sách Thành phố, đề xuất tập trung nhân lực, tài lực đẩy nhanh các dự án quan trọng, tối cần thiết, các dự án phục vụ phòng chống dịch; các dự án chưa thực sự quan trọng, cần thiết, các đơn vị có thể khắc phục được trong thời gian trước mắt thì dừng, giãn tiến độ thực hiện để bố trí vốn cho nhu cầu khác.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Nội vụ: Kiểm tra, rà soát, đề xuất việc đầu tư trang, thiết bị y tế cho phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, đánh giá hoạt động của các bệnh viện công hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính, tham mưu mô hình hoạt động (giữ nguyên mô hình tự chủ tài chính hay trở lại mô hình sử dụng ngân sách cấp), chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế nêu trên và các cơ sở y tế tư nhân tham gia hoạt động phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/4.

Các sở xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các công việc còn tồn tại của dự án, thực hiện nghiệm thu, bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán; Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thanh toán, quyết toán đối với dự án đã hoàn thành theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chỉ đạo nêu trên nêu trên để tổng hợp, kiểm tra, rà soát các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện theo phân cấp, tổ chức thực hiện; Chủ động nghiên cứu xác định dự án phục vụ an sinh xã hội để triển khai thực hiện ngay trên địa bàn; Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành dứt điểm công tác nghiệm thu, bàn giao; hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành; tổ chức thẩm định, phê duyệt quyết toán theo quy định; báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và phương án triển khai về UBND Thành phố trước ngày 20/4.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình; Đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc phải làm rõ tồn tại, hạn chế, phân công cán bộ để tháo gỡ, xử lý; chủ động báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết.

Mạnh Quân

Nguồn :