M
30/12/2019 15:00

Tập trung hoàn thành tốt “lời hứa” với cử tri

(LĐTĐ) Trong năm 2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp thành phố Hà Nội sẽ tập trung tái giám sát, tổng hợp, rà soát việc giải quyết các ý kiến kết luận chất vấn, giải trình, giám sát, khảo sát đã phát hành từ đầu nhiệm kỳ để chuẩn bị tiến tới tổng kết, hoàn thành tốt các “lời hứa”, “trách nhiệm” đối với cử tri và nhân dân.

tap trung hoan thanh tot loi hua voi cu tri Hà Nội thông qua nghị quyết tăng giá đất
tap trung hoan thanh tot loi hua voi cu tri Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2020
tap trung hoan thanh tot loi hua voi cu tri HĐND thành phố Hà Nội họp bất thường để thông qua giá đất mới

Với vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội trong năm 2019 tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

tap trung hoan thanh tot loi hua voi cu tri
Cử tri quận Thanh Xuân nêu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri. (Ảnh: NC)

Ngoài ra, việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác của HĐND các cấp được thực hiện bài bản, rõ nội dung, rõ tiến độ, rõ người chịu trách nhiệm, đạt hiệu quả; đồng thời, HĐND các cấp đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác.

Hoạt động của HĐND các cấp năm qua cũng đánh dấu sự chuyển mình trong hoạt động theo hướng quyết liệt, bài bản, kỷ luật, kỷ cương mang lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của toàn thành phố.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật chính là việc Thường trực HĐND Thành phố đã quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng trong tổ chức các kỳ họp HĐND, kịp thời ban hành các Nghị quyết mang “hơi thở cuộc sống”, được nhân dân và cử tri Thủ đô ghi nhận và đánh giá cao.

Ngoài ra, hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện tích cực, trọng điểm, hướng về cơ sở, theo đến cùng vấn đề, có kết luận cụ thể, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, lộ trình, giải pháp giải quyết; hoạt động tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND Thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Qua hoạt động tiếp công dân, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết dứt điểm. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định, là cầu nối giữa cử tri và đại biểu HĐND...

Đáng chú ý, các phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố được thực hiện đúng quy định của Luật, tập trung vào các nội dung bức xúc, nổi cộm của Thủ đô, được cử tri và nhân dân quan tâm. Qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp, khẳng định hiệu quả tích cực của hoạt động giải trình trong việc nâng cao hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

tap trung hoan thanh tot loi hua voi cu tri
Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội giám sát về tình hình trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: NC)

Tại hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong năm 2020, HĐND các cấp Thành phố sẽ tiếp tục được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”.

Bên cạnh việc tham gia vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị công tác nhân sự cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026..., HĐND Thành phố trong sẽ tập trung tháo gỡ các tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và đột xuất năm 2020 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển, đúng luật.

Ngoài ra, HĐND Thành phố tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND đảm bảo trọng tâm, trọng điểm về các vấn đề dân sinh bức xúc; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã; tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại...

“Đặc biệt, HĐND sẽ tập trung tái giám sát, tổng hợp, rà soát việc giải quyết các ý kiến kết luận chất vấn, giải trình, giám sát, khảo sát đã phát hành từ đầu nhiệm kỳ để chuẩn bị tiến tới tổng kết, hoàn thành tốt các “lời hứa”, “trách nhiệm” đối với cử tri và nhân dân” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khẳng định.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, Thường trực HĐND Thành phố đã đề ra một số giải pháp căn cơ, hiệu quả. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND các cấp; củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của HĐNĐ...

Hoàng My

Nguồn :