M
11/10/2020 11:07

Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động ngành Nông nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành.

Tập huấn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho đoàn viên Tổng Công ty May 10 Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn lao động Đặt sự an toàn của người lao động lên trên hết

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe giảng viên của Công ty cổ phần An toàn lao động Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản hệ thống các văn bản pháp luật về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động như: Bộ Luật lao động; Luật An toàn vệ sinh lao động và các Thông tư liên quan.

Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động ngành Nông nghiệp
Quang cảnh buổi tập huấn

Bên cạnh đó, các học viên còn được phổ biến những vấn đề chung về kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động; các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức Công đoàn, mạng lưới an toàn viên đối với công tác an toàn vệ sinh lao động; mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn vệ sinh lao động; tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Tại buổi tập huấn, các học viên cũng được tìm hiểu về các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại, trang bị kiến thức có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong công việc được giao.

Qua buổi tập huấn góp phần nâng cao vai trò ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người và thiết bị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị; đồng thời thực hiện nghiêm những quy định về an toàn vệ sinh lao động để không xảy ra sự cố tai nạn lao động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Những năm qua, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội xác định công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, nhằm trang bị những kiến thức mới, củng cố kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn về an toàn vệ sinh lao động cho học viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.

Toàn Thắng

Nguồn :