M
13/02/2020 15:57

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Để cụ thể hóa chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, năm nay, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) ở  nhiều nội dung quan trọng.

Mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 1 ngày hiến máu tình nguyện
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở
Nỗ lực chăm lo cho người lao động dịp Tết Canh Tý
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động công đoàn cơ sở
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Hà Nội thăm, nắm tình hình công nhân lao động đầu năm 2020 tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội

Chủ động thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT

Báo cáo tại buổi làm việc của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam với LĐLĐ Thành phố Hà Nội mới đây, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố cho biết, thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”, LĐLĐ thành phố Hà Nội cụ thể hóa vào chương trình công tác năm 2020 với 6 nội dung cơ bản, trước hết là trong chuyên đề Chính sách Pháp luật.

Cụ thể, năm 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung phát huy vai trò chủ động, tích cực của CĐCS trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT với mục tiêu đặt ra là phấn đấu: 75% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện TƯLĐTT tại đơn vị (còn hiệu lực); có ít nhất 45% bản TƯLĐTT đạt loại B trở lên.

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; giải quyết kịp thời kiến nghị đề xuất của CNVCLĐ, tạo niềm tin, sự gắn bó giữa CNVCLĐ với tổ chức công đoàn. Chỉ tiêu đặt ra là LĐLĐ Thành phố sẽ phối hợp với các Sở, ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành thực hiện BLLĐ, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT từ 150 đến 200 đơn vị, doanh nghiệp; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp tổ chức kiểm tra ít nhất 700 doanh nghiệp.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà CNLĐ quan tâm. Theo đó, LĐLĐ Thành phố đề ra chỉ tiêu: 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị CBCC, VC; 70% trở lên số doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại và xây dựng được QCDC tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 17/11/2018 của Chính phủ; 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức được hội nghị đối thoại với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn (theo Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình phối hợp số 145/CTr-UBND-LĐLĐ, ngày 28/7/2016 giữa UBND và LĐLĐ thành phố Hà Nội). Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2020; Triển khai vận động CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn ủng hộ “Quỹ Xã hội” LĐLĐ Thành phố cũng là những nội dung không thể thiếu trong thực hiện chuyên đề chính sách pháp luật của các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2020.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện tốt công tác Tài chính công đoàn

Theo Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa, cùng với bảo vệ quyền lợi của người lao động, chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” năm 2020 cũng được các cấp Công đoàn cụ thể hóa trong công tác Tổ chức. Ở nội dung này, năm 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ nỗ lực đổi mới công tác cán bộ, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Chủ tịch CĐCS và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ công đoàn.

LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2020. LĐLĐ Thành phố sẽ xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ công đoàn Thành phố theo từng chức danh và tiêu chuẩn vị trí việc làm; Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; xây dựng và thực hiện Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn, chuyên gia trong một số lĩnh vực giải quyết tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục sắp xếp CĐCS cho phù hợp với mô hình tổ chức, hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS đồng thời xây dựng Đề án “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các Công đoàn ngành trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội”.

Đối với công tác Tài chính công đoàn, để cụ thể hóa chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, LĐLĐ Thành phố sẽ chỉ đạo các cấp Công đoàn Thành phố xây dựng, giao chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện tốt dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2020; đảm bảo khai thác triệt để nguồn thu và phục vụ có hiệu quả hoạt động Công đoàn Thành phố.

Phấn đấu 100% đơn vị thực hiện hoàn thành dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2020; phấn đấu đạt từ 60% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp khu vực sản xuất kinh doanh có CĐCS thực hiện trích đóng kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam và CĐCS nhận phân phối kinh phí tự động trên phần mềm Vietinbank; phấn đấu đạt tỷ lệ từ 85% trở lên số CĐCS thực hiện báo cáo dự toán năm và báo cáo quyết toán thu - chi tài chính công đoàn nộp Công đoàn cấp trên.

Đi liền với đó, LĐLĐ Thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, các quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ về thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đôn đốc các cơ quan, đơn vị đặc biệt doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tăng cường công tác kiểm tra tài chính công đoàn; ưu tiên kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đào tạo tập huấn cán bộ; chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới và Nghị quyết số 9c/NQ-TLĐ về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp Công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn....

Cùng với những nội dung nói trên, LĐLĐ Thành phố còn cụ thể hóa chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” bằng những chỉ tiêu, giải pháp thiết thực trong công tác tuyên truyền giáo dục, công tác nữ công, công tác kiểm tra, giám sát của hoạt động Công đoàn v.v…

“Để cụ thể hóa chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, năm nay, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động CĐCS trong những nội dung chủ yếu, trong đó có phát huy vai trò chủ động, tích cực của CĐCS trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT;

Chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, phù hợp…”- đồng chí Đặng Thị Phương Hoa khẳng định.

Đồng tình và đánh giá cao sự chuẩn bị, tinh thần chủ động, quyết liệt trong xác định và xây dựng các nhiệm vụ năm 2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” đã được Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội cụ thể hóa tương đối đầy đủ với hệ thống các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu rất rõ ràng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý các nội dung cụ thể hóa chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” ở Thủ đô cần bám sát đặc điểm tình hình của Thủ đô, chú trọng tới công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là các chủ tịch công đoàn cơ sở về kỹ năng thương lượng, đối thoại để có thể thực hiện tốt công tác thương lượng và ký kết được những bản thỏa ước lao động tập thể thực sự có lợi cho người lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :