M
18/11/2020 16:58

Tạo sinh kế cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Với việc triển khai hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn huyện Đông Anh đã góp phần trang bị và bổ sung thêm những kiến thức cơ bản để người lao động tiếp tục áp dụng vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho gia đình. Nhiều lao động đã vận dụng và phát huy những kiến thức được học để tự tạo việc làm hoặc được các doanh nghiệp tuyển dụng lao động.

Phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm thất nghiệp Tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020 Triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, thời gian qua, việc triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn huyện đã đạt được mục tiêu đề ra, góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tạo sinh kế cho lao động nông thôn
Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần tạo sinh kế cho người lao động

Trong công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, huyện đã triển khai treo pano tuyên truyền và phát hành 5000 tờ rơi tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện xây dựng chuyên đề, biên soạn tin bài phát thanh, truyền thanh, thông tin tuyên truyền về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg; Kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện.

Các ban, ngành, đoàn thể của huyện như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho các hội đoàn thể ở các xã; phân công cán bộ Hội trực tiếp phụ trách, kiểm tra đôn đốc cơ sở hội triển khai tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Huyện đã tiến hành khảo sát lựa chọn các nghề đào tạo phù hợp, thu hút được nhiều lao động nông thôn tham gia học nghề như: Nghề kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh; trồng rau hữu cơ, trồng rau an toàn. Trong đó điển hình là mô hình trồng và chăm sóc cây cảnh tại các xã Nam Hồng, Tàm Xá được đánh giá là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Trong quá trình lựa chọn các cơ sở tham gia dạy nghề, Ủy ban nhân dân huyện luôn theo dõi chặt chẽ, ngay từ khâu chiêu sinh đến kế hoạch giảng dạy, đảm bảo lượng kiến thức truyền tải cho người học được tốt nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời, đảm bảo công tác kiểm tra, quản lý hồ sơ học viên, xét duyệt danh sách lao động tham gia học nghề do cơ sở dạy nghề tuyển sinh nhằm đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

Trên cơ sở kết quả điều tra nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, năm 2019, huyện Đông Anh đã tổ chức dạy 29 lớp đào tạo nghề cho 997 lao động nông thôn. Trong đó, nghề phi nông nghiệp: 07 lớp đào tạo nghề cho 238 học viên bao gồm nghề: May công nghiệp và Pha chế đồ uống; nghề nông nghiệp: 22 lớp đào tạo nghề cho 759 học viên. Đối tượng học nghề chủ yếu là học viên thuộc hộ người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ bị thu hồi đất nông nghiệp...

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, kết thúc khóa học nghề, phần lớn người lao động đã được trang bị và bổ sung thêm những kiến thức cơ bản để tiếp tục áp dụng vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho gia đình. Nhiều lao động đã vận dụng và phát huy những kiến thức được học để tự tạo việc làm hoặc được các doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Thu nhập của học viên sau khi học nghề bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người.

Thời gian tới, huyện sẽ chú trọng phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề để mở các lớp đào tạo nghề dài hạn nhằm đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục quan tâm mở rộng đào tạo nghề ngắn hạn nhằm tạo cơ hội tìm việc làm cho người lao động; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở dạy nghề phát triển; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo nghề; Khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo nghề tại chỗ, nhằm gắn kết người học với doanh nghiệp.

Mạnh Quân

Nguồn :