Multimedia
Tạo động lực phát triển từ các phong trào thi đua

04/08/2020 15:53

Công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang được đổi mới, có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi duatao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện các phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua

Trong 5 năm trở lại đây, toàn Thành phố đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo thủ đô” cho 320 cá nhân. Trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra, toàn Thành phố đã có 85 tập thể và 96 cá nhân Điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2015 – 2020 được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tôn vinh khen thưởng.

Thực tế cho thấy, công tác thi đua, khen thưởng của các cấp Công đoàn Thủ đô đã được đổi mới, có bước chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. Để phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và đoàn viên Công đoàn đã có những ý kiến chỉ đạo, đóng góp ý nghĩa, thiết thực.

tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua
tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trước yêu cầu của hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục đổi mới tư duy về thi đua, để làm sao phong trào thi đua gần gũi, thu hút nhiều người tham gia; phong trào thi đua cần sáng tạo, đổi mới cho phù hợp với tình hình và yêu cầu của giai đoạn mới, gắn với nhiệm vụ của thành phố.

Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào thi đua, qua đó đánh thức tiềm năng trong cá nhân, tập thể - trước hết là nâng cao thu nhập, thăng tiến của bản thân, đồng thời góp ích cho xã hội. Quan tâm, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên để phát hiện ra điển hình tiên tiến, kịp thời lan tỏa, tôn vinh.

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô cần đẩy mạnh thi đua trong khối hành chính, tạo tính tự giác, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô, nâng cao ý thức phụng sự nhân dân.

tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua
tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội: Để tiếp tục phát triển các phong trào thi đua trong thời gian tới, các cấp Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; quán triệt tinh thần tại Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; gắn phong trào thi đua yêu nước với các phong trào “Sáng kiến- sáng tạo”, “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”; gắn thi đua với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng lao động, an toàn vệ sinh lao động và gắn với việc thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội, xây dựng con người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Từ phong trào thi đua yêu nước sẽ góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn nhất là công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Ngoài ra, cần coi việc thực hiện phong trào thi đua vừa là yêu cầu vừa là động lực cho sự phát triển của từng đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và của Thủ đô Hà Nội.

tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua
tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua

Đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh hàng năm, phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tiếp tục phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Sáng kiến, Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”, động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Triển khai các phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn phải gắn với các nhiệm vụ hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua
tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua

Ông Đinh Quốc Toản – Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Xác định các phong trào thi đua chính là động lực để công nhân lao động nỗ lực phấn đấu trong công việc, nâng cao tay nghề, năng suất lao động, phát huy sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã và sẽ tập trung triển khai các phong trào thi đua như “Lao động giỏi – lao động sáng tạo”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”…

Đặc biệt, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả Hội thi thợ giỏi trong công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề trong đội nghũ công nhân lao động, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân lao động trong việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới vào sản xuất, công tác và đời sống, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua
tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua

Đồng chí Nguyễn Tràng Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV May mặc Việt Pacific: Thực tế cho thấy, dưới sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, các phong trào thi đua ở Công đoàn cơ sở, nhất là các phong trào thi đua “Người tốt việc tốt”, “Sáng kiến sáng tạo”… đã được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động có sân chơi và động lực để phát huy năng lực, khả năng sáng tạo và cải tiến kỹ thuật của bản thân, góp phần nâng cao năng suất lao động và tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Để duy trì và tiếp tục phát huy hiệu quả của các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để nhân rộng các phong trào thi đua tại doanh nghiệp, gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị và các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Cạnh đó, cần chú trọng triển khai những phong trào thi đua phù hợp mong muốn, nguyện vọng và khả năng của người lao động để thu hút đông đảo người lao động tham gia.

tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua
tao dong luc phat trien tu cac phong trao thi dua

Đồng chí Nguyễn Thị Hòa – Đoàn viên Công đoàn Trường tiểu học Đông Sơn, huyện Chương Mỹ: Hoạt động Công đoàn ở cơ sở tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ Công đoàn rất quan tâm đến đời sống của đoàn viên, người lao động. Sự quan tâm đó được thể hiện qua việc Công đoàn đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” gắn với phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với nhiều hình thức thi đua tạo khí thế sôi nổi trong đội ngũ các thầy cô, giáo.

Để đông đảo đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở cần có cán bộ chuyên trách để triển khai phong trào, vận động đoàn viên, người lao động tham gia. Cạnh đó, cần có sự ghi nhận, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực để đoàn viên, người lao động tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển chung của đơn vị.

Nội dung: Mai Quý - Photo: Mạnh Quân - Trình bày: Quốc Đại