M
08/04/2020 11:44

Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng đất hiệu quả

(LĐTĐ) Tại Chỉ thị số 06, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quản lý nhà đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, sử dụng đất có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

tao dieu kien de doanh nghiep tiep can su dung dat hieu qua Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
tao dieu kien de doanh nghiep tiep can su dung dat hieu qua Nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, tổng hợp toàn bộ các hồ sơ xin giao đất, xin thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, các thủ tục hồ sơ về quản lý môi trường mà chủ đầu tư đã nộp nhưng chưa giải quyết xong; làm rõ tồn tại, thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện kịp thời, hoàn thiện hồ sơ xong trước ngày 30/4/2020, trình UBND Thành phố quyết định.

Các cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện tối đa về thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; hồ sơ đăng ký biến động về quyền sử dụng nhà đất; tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện quyền sử dụng nhà đất và thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

tao dieu kien de doanh nghiep tiep can su dung dat hieu qua
Tại Chỉ thị số 06, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, sử dụng đất có hiệu quả. (Ảnh minh họa: Mai Quý)

Để đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thu ngân sách địa phương, UBND các quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn cần khẩn trương rà soát, giải quyết, sớm đưa các khu đất đủ điều kiện ra tổ chức đấu giá; giải quyết ngay hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư nông thôn, đất vườn liền kề của các hộ gia đình, cá nhân sang đất ở.

Liên quan đến các hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị phải triển khai ngay các thủ tục thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ đầu tư thực hiện nộp ngân sách theo quy định.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố tổng hợp toàn bộ hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của các chủ đầu tư. Đối với hồ sơ đủ thủ tục thì khẩn trương giải quyết theo quy định; Đối với hồ sơ có khó khăn, vướng mắc thì tập hợp báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết.

Đối với các dự án giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao thì giải quyết ngay chính sách miễn, giảm tiền thuê đất cho nhà đầu tư theo quy định khi bàn giao đất. Nghiêm cấm lợi dụng việc chỉnh lý, bổ sung hồ sơ… để dây dưa, kéo dài thời gian phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, dự án đang thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, để thực hiện các nội dung:

Đối với các dự án góp phần ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội thì tập trung hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư triển khai thực hiện, khẩn trương bàn giao đất cho Nhà nhà đầu tư triển khai thi công xây dựng.

Đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất: hướng dẫn, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư triển khai hoàn thiện ngay các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện cho Nhà đầu tư nhận bàn giao đất từng phần theo kết quả giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng. Đối với những khó khăn, vướng mắc, phải chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cố tình không thực hiện quyết định thu hồi đất, phương án giải phóng mặt bằng thì UBND quận, huyện, thị xã chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các thủ tục, tổ chức vận động lần cuối và chủ động ban hành quyết định và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo thẩm quyền.

Đối với các trường hợp thỏa thuận nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án cần hướng dẫn, tạo điều kiện cho các bên đạt được sự thỏa thuận, thống nhất, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân chấp hành chính sách quản lý đất đai, quản lý quy hoạch của Nhà nước

Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, chủ động kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu UBND Thành phố nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/4/2020, các nội dung: Rà soát công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, tạo điều kiện tối đa giải quyết hồ sơ mua nhà của các hộ gia đình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; rà soát các trường hợp khó khăn, vướng mắc để giải quyết dứt điểm.

Tiếp tục rà soát các trường hợp đã được UBND Thành phố chấp thuận, phê duyệt chủ trương bán cơ sở nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước nhưng còn vướng mắc.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội; Tham mưu đề xuất đầu tư một số dự án nhà ở công nhân tại một số khu, cụm công nghiệp với giá bán, cho thuê ưu đãi, diện tích phù hợp.

Mạnh Quân

Nguồn :