M
01/04/2021 20:24

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội):

Tăng số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố là phù hợp và cần thiết

(LĐTĐ) Đại biểu Nguyễn Văn Chiến – Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, đối với Thủ đô Hà Nội thì việc tăng cường các đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với thực tế khách quan.

100% cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” Siêu đô thị con đường không xa

Chiều ngày 1/4, Quốc hội đã lắng nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình của Chính phủ về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo Tờ trình, từ cơ sở lý luận, thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị bố trí các chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã và Hội đồng nhân dân xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đối với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu...

Tăng số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố là phù hợp và cần thiết
Tăng số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố là phù hợp và cần thiết

Liên quan đến nội dung trên, trong phần thảo luận của mình, đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội), bày tỏ quan điểm nhất trí cao với Tờ trình của Chính phủ về số lượng đại biểu chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đồng tình với Báo cáo thẩm tra, đánh giá của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về căn cứ, cơ sở pháp lý để chúng ta thực hiện những nội dung liên quan đến chủ trương này.

“Chúng tôi cũng thấy rằng, có một vấn đề cần phải giải quyết để cho cử tri và nhân dân thấy rõ được cơ sở pháp lý, từ quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu tối đa cho cấp tỉnh là 10, nhưng riêng Hà Nội có đặc thù chúng ta đề cập 19 đại biểu chuyên trách. Vậy, căn cứ nào để chúng ta đưa ra cơ sở này. Theo nhận xét và nghiên cứu của tôi, trên cơ sở quy định của pháp luật như vậy nhưng Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 97 về vấn đề tổ chức đặc thù của Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết 115 về vấn đề bố trí tăng cường đại biểu chuyên trách liên quan đến những các vấn đề quy định về tài chính, đây là cơ sở để chúng ta thực hiện quy định của pháp luật”, đại biểu đoàn Hà Nội nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Hà Nội cũng nêu rõ, qua nghiên cứu thực tiễn, thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có số lượng chuyên trách lên đến 18. Vì vậy, trong nhiệm kỳ này đề cập đến tăng lên 19 là tăng 9 so với luật, nhưng thực tiễn của Thủ đô trong những kỳ vừa qua để đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi tính đặc thù của Thủ đô Hà Nội, do vậy chỉ tăng thêm 1, đó là lên 19 chuyên trách,...

Với Tờ trình của Chính phủ, qua phân tích và thẩm tra đánh giá của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu cho rằng, việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách hoàn toàn có tính khả thi và cân đối cũng như bảo đảm về vấn đề ngân sách để chi trả cho số lượng tăng thêm ở nhiệm kỳ này.

“Với điều kiện phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, để thực hiện được nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi trong thực tiễn và nhu cầu ý kiến của cử tri Thủ đô cũng như của nhân dân thì đối với đại biểu Quốc hội nói chung cũng như đại biểu Hội đồng nhân dân cần phải tăng số lượng đại biểu chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong tình hình mới. Đối với Thủ đô Hà Nội thì việc tăng các đại biểu chuyên trách với thực tế khách quan như vậy hoàn toàn là phù hợp và cần thiết”, đại biểu Nguyễn Văn Chiến bày tỏ.

Đỗ Đạt

Nguồn :