M
22:38 | 23/09/2019

Tăng cường vai trò Công đoàn trong cải thiện điều kiện, môi trường làm việc

(LĐTĐ) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch về triển khai các nhiệm vụ Công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019-2023.

Điều kiện làm việc và năng suất lao động cao hơn
Nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tốt hơn điều kiện làm việc và thu nhập
Cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập người lao động

Kế hoạch xác định việc tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần phải triển khai sâu rộng ở 4 cấp công đoàn.

tang cuong vai tro cong doan trong cai thien dieu kien moi truong lam viec
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn các cấp cần tăng cường vai trò trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tập trung thực hiện vào một số nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; đưa công tác này vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và cả nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ chỉ tiêu giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ưu tiên bố trí cán bộ được đào tạo chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động hoặc các chuyên ngành kỹ thuật, có kinh nghiệm, nhất là ở các lĩnh vực, doanh nghiệp có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, các địa phương có nhiều doanh nghiệp và khu công nghiệp, đông công nhân lao động để làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở tất cả các cấp công đoàn với nội dung, phương thức ngày càng đổi mới, hiệu quả; chú trọng cập nhật những điểm mới, những mô hình và kinh nghiệm cụ thể, sát thực.

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp cần chú trọng tuyên truyền trực quan, cụ thể, sát thực tế công việc của người lao động; giới thiệu, nhân rộng các mô hình làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn, phổ biến đến công đoàn cơ sở về mô hình, kinh nghiệm tổ chức cho người lao động tự phát hiện các nguy cơ, sự cố mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và đưa ra đề xuất, kiến nghị giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Ứng dụng, phát triển rộng rãi công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ cán bộ công đoàn, người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

B.D

Nguồn :