M
29/10/2020 08:49

Tăng cường phối hợp thanh kiểm tra, việc trích, đóng kinh phí công đoàn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, một trong những nội dung quan trọng của Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015- 2020 giữa Liên đoàn Lao động và Cục Thuế thành phố Hà Nội hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn.

Sẽ kiểm tra liên ngành việc đóng kinh phí công đoàn Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Phạt đến 75 triệu đồng nếu không đóng kinh phí công đoàn

Cụ thể, hàng năm các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã đã rà soát và cung cấp danh sách các đơn vị chây ỳ trong việc đóng kinh phí công đoàn và số kinh phí công đoàn đơn vị phải đóng cho cơ quan thuế. Cục Thuế Hà Nội đã chỉ đạo các phòng thanh kiểm tra và chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực khi thanh, kiểm tra đưa nội dung trích, nộp kinh phí công đoàn của tổ chức chi trả thuế là một chỉ tiêu trong nội dung thanh, kiểm tra thuế.

Sau khi thanh, kiểm tra, cơ quan thuế đã cung cấp cho cơ quan công đoàn các cấp về tình hình vi phạm trích nộp kinh phí công đoàn để từ đó có biện pháp đôn đốc, yêu cầu các đơn vị vi phạm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả, trong giai đoạn 2015- 2020, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã phối hợp với cơ quan thuế đồng cấp thanh kiểm tra 11.237 cuộc; đề nghị cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra 6.037 đơn vị vi phạm đóng kinh phí công đoàn. Qua công tác phối hợp thanh, kiểm tra, đã có 1.158 đơn vị đóng kinh phí công đoàn với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Tăng cường phối hợp thanh kiểm tra, việc trích, đóng kinh phí công đoàn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và Cục Thuế Thành phố ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020- 2025. Ảnh minh họa

Riêng cơ quan thuế đã thanh, kiểm tra 26.600 đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị và phát hiện 14.990 đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về trích nộp, qua đó truy thu 15,512 tỉ đồng kinh phí công đoàn. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ Liên đoàn Lao động Thành phố hoàn thành dự toán tài chính công đoàn 5 năm qua.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong Chương trình phối hợp công tác giai đoạn tiếp theo (2020- 2025), Liên đoàn Lao động và Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn. Theo đó, vào tháng 10 hàng năm, Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã cung cấp danh sách, số kinh phí công đoàn phải nộp của các doanh nghiệp không chấp hành Luật Công đoàn để cơ quan thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra của năm tiếp theo.

Cơ quan thuế sẽ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế và trích nộp kinh phí công đoàn 2%. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra về thuế, nếu phát hiện người nộp thuế chưa thu, chưa trích và chưa nộp hoặc đã thu, đã trích nhưng chưa nộp kinh phí công đoàn thì đoàn thanh tra, kiểm tra thuế ghi nhận số liệu báo cáo của doanh nghiệp, nhắc nhở người nộp thuế thực hiện thu, trích, nộp kinh phí công đoàn cho cơ quan công đoàn, đồng thời thông báo đến cơ quan công đoàn phối hợp để đôn đốc.

Trong quá trình đôn đốc thực hiện Luật Công đoàn nếu doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện đóng kinh phí công đoàn thì cơ quan công đoàn phối hợp với cơ quan thuế và cơ quan liên quan thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp vi phạm, đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật lao động, pháp luật công đoàn.

P.Diệp

Nguồn :