M
19:42 | 17/02/2020

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2020.  

tang cuong kiem tra giam sat viec chap hanh dieu le cong doan viet nam Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam
tang cuong kiem tra giam sat viec chap hanh dieu le cong doan viet nam Infographic: Trên 3.000 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
tang cuong kiem tra giam sat viec chap hanh dieu le cong doan viet nam Trên 3.000 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ Thành phố nêu rõ, việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nhằm xác định rõ việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam ở các đơn vị, giúp cho tổ chức và đoàn viên công đoàn thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và chất lượng hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Cùng đó, việc kiểm tra, giám sát cũng nhằm đánh giá đúng những nội dung thực hiện tốt, những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kịp thời ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp.

Về nội dung kiểm tra, giám sát, LĐLĐ Thành phố chỉ rõ: đối với các đơn vị kiểm tra, giám sát toàn diện việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam sẽ bao gồm 8 nội dung, trong đó có kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ XII Công đoàn Việt Nam; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Tổng LĐLĐ và của LĐLĐ Thành phố Hà Nội; kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam; việc thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp Công đoàn; kiểm tra giám sát công tác quản lý, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh quản lý đoàn viên; đối tượng, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập và giải thể công đoàn cơ sở v.v…

tang cuong kiem tra giam sat viec chap hanh dieu le cong doan viet nam
Một cuộc kiểm tra việc chấp hành việc thực hiện Điều lệ và công tác tài chính Công đoàn do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thực hiện. Ảnh minh họa.

Đối với các đơn vị kiểm tra, giám sát chuyên đề sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát 1 trong 6 chuyên đề: chuyên đề tổ chức, chuyên đề tài chính, chuyên đề chính sách pháp luật, chuyên đề tuyên giáo, nữ công, văn phòng; chuyên đề Ủy ban kiểm tra và phòng chống tham nhũng; chuyên đề công tác giải quyêt dơn thư, khiếu nại, tổ cáo…

Về tổ chức thực hiện, theo Kế hoạch, Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố sẽ kiểm tra từ 20 đến 25 LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kiểm tra từ 04 đến 06 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của Ủy ban kiểm tra theo chuyên đề từ 05-08 đơn vị đã kiểm tra năm 2019. Thời gian tiến hành kiểm tra bắt đầu từ ngày 1/4/2020 và hoàn thành trước ngày 20/11/2020.

Đối với LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các đơn vị tùy theo tình hình cụ thể để tổ chức kiểm tra tại các công đoàn cơ sở do đơn vị mình quản lý trực tiếp; đồng thời thời từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra và hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra CĐcơ sở tự tổ chức thực hiện.

Cùng đó, các đơn vị tiến hành kiểm tra đồng cấp; kiểm tra 20% công đoàn cơ sở trực tiếp quản lý; sau mỗi cuộc kiểm tra phải lập biên bản và ra kết luận kiểm tra theo quy định, tập trung đánh giá nhận xét, kiến nghị việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đặc biệt là khắc phúc những tồn tại trong kết luận kiểm tra lần trước (nếu có).

Phạm Diệp

Nguồn :