M
11/04/2020 09:59

Tăng cường giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, các lực lượng chức năng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận.

L. Hằng - M. Quý- M. Phương

Nguồn :