M
25/04/2020 14:19

Tăng cường đối ngoại để tạo nguồn lực thúc đẩy Thủ đô phát triển

(LĐTĐ) Nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội với các quốc gia trên thế giới, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020.

tang cuong doi ngoai de tao nguon luc thuc day thu do phat trien Nâng cao vị thế Thủ đô qua đối ngoại nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19
tang cuong doi ngoai de tao nguon luc thuc day thu do phat trien Đối ngoại nhân dân, nâng tầm vị thế Thủ đô
tang cuong doi ngoai de tao nguon luc thuc day thu do phat trien Công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định

Thông qua việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Thành phố, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Qua đó cũng góp phần đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô năm 2020.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại, Thành phố sẽ tăng cường nhóm chuyên gia, tham mưu đắc lực cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; dự báo những vấn đề cần thực hiện của công tác thông tin đối ngoại Thành phố.

tang cuong doi ngoai de tao nguon luc thuc day thu do phat trien
Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm

Thành phổ sẽ tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, tập trung một số nội dung trọng tâm sau: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đổi ngoại của Thành phố; phổ biến pháp luật và kiến thức về biển, đảo, hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập quốc tế; tổ chức tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân.…

Thành phố cũng sẽ phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tập huấn, cập nhật thông tin về kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và hoạt động đối ngoại của Hà Nội năm 2020; kết quả Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Cạnh đó, tiếp tục tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước đưa tin về Thành phố trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tăng hiệu quả của việc giải thích, làm rõ những quan điểm sai trái trong tuyên truyền đối ngoại.

Tổ chức cung cấp kịp thời thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề Biển Đông - hải đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của Thành phố. Xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của Thành phố.

Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước ngoài; triển khai quảng bá hình ảnh Thành phố trên mạng xã hội, internet. Quảng bá hình ảnh của thành phố Hà Nội đến kiều bào và bạn bè quốc tế thông qua các sự kiện quốc tế do Thành phố tổ chức; tổ chức các đoàn công tác tham gia các sự kiện tại nước ngoài trong năm 2020.

Xây dựng các ấn phẩm, quà tặng mang đặc trưng của Thủ đô Hà Nội; các tài liệu tuyên truyền, quảng bá về môi trường, cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại, giới thiệu tiềm năng du lịch Thủ đô và thu hút đầu tư nước ngoài. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thành phố trong năm 2020.

Tăng cường phổ biến các cam kết quốc tế đã được ký kết; đẩy mạnh thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các văn kiện về biên giới lãnh thổ; đổi mới nội dung và các hình thức truyền thông về biên giới, biển, đảo.

tang cuong doi ngoai de tao nguon luc thuc day thu do phat trien
Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của Thủ đô

Tại kế hoạch, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020; tham mưu UBND Thành phố công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội; Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn thông tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái về đường lối đối ngoại và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các vấn để về nhân quyền, chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia...

Đối với các Sở, ban, ngành Thành phố cần nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thành phố; thông tin các văn bản, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thành phố và các văn bản pháp lý, tài liệu tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị; phối hợp chặt chẽ Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các luận điệu các thế lực thù địch.

UBND các quận, huyện, thị xã cần xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin đối ngoại năm 2020; chủ động nâng cao chất lượng thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh thông tin đổi ngoại, đặc biệt các hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị…

Các cơ quan báo chí Thành phố cần tổ chức tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác những thông tin quan trọng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô; tăng cường thông tin về Thủ đô ra nước ngoài bằng các ngoại ngữ khác (bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) trên báo in, báo điện tử.. , chú trọng thông tin đối ngoại trên báo điện tử.

UBND Thành phố cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Thành phố chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố; chủ động cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại của Thủ đô và đất nước trong năm 2020; Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế định kỳ giao ban báo chí về thông tin đối ngoại Thành phố.

Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; công chức, viên chức, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền của Thành phố. Biên soạn các ấn phẩm tuyến truyền về công tác thông tin đối ngoại.

Mạnh Quân

Nguồn :