M
10/09/2020 12:06

Tài liệu khoa học hữu ích cho cán bộ công đoàn trong thực hiện chức năng đại điện

(LĐTĐ) Cuốn sách “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động” là tài liệu khoa học, hữu ích giúp cán bộ công đoàn và bạn đọc nghiên cứu, tham khảo vận dụng trong thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn chức năng bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động của tổ chức Công đoàn.

Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn
10 cán bộ công đoàn ưu tú chia sẻ kinh nghiệm trở thành điểm tựa của người lao động
Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho trên 3000 cán bộ công đoàn

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động là chức năng quan trọng, hàng đầu của tổ chức Công đoàn hiện nay. Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, nhiều năm qua, hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động được các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm thực hiện với nhiều chương trình hành động mang lại hiệu quả cao, thiết thực, góp phần ổn định quan hệ lao động, quan hệ việc làm trong các đơn vị, doanh nghiệp, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

1846 118812572 321562322606417 3686375070778384315 n
Cuốn sách “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động” .

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động chưa đồng đều ở một số cơ quan, doanh nghiệp; hoạt động công đoàn một số đơn vị vẫn mang nặng tính hình thức; năng lực, trình độ và bản lĩnh của một bộ phận cán bộ công đoàn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Để góp phần giúp cán bộ Công đoàn và bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, tham khảo về hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là người lao động), từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biên soạn cuốn sách “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động”. Nội dung cuốn sách được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài cấp Thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thực hiện năm 2018-2020 (Mã số: 01X-10/01-2018-2).

Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần, như sau:

- Phần thứ nhất. Tình hình chung;

- Phần thứ hai: Thực trạng chất lượng hoạt động của Công đoàn Thủ đô trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động;

- Phần thứ ba: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Thủ đô trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, cuốn sách được ra mắt là nhờ có sự cộng tác nhiệt tình, hiệu quả của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài hệ thống công đoàn, Liên đoàn Lao động một số tỉnh, thành phố và cán bộ công đoàn các cấp; sự hợp tác và tham gia trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; công chức, viên chức, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Đây chắc chắn sẽ là tài liệu khoa học, hữu ích giúp cán bộ công đoàn và bạn đọc nghiên cứu, tham khảo vận dụng trong thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt hơn chức năng bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động của tổ chức Công đoàn.

P.D

Nguồn :