Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Xây dựng chế độ tiền lương mới", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động