M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Văn hóa giao tiếp -

Thước đo của sự văn minh

13:47 | 30/07/2020

(LĐTĐ) Hiện nay, tại nơi công sở, nhiều cơ quan hành chính Nhà nước dần hình thành những nét đẹp trong văn hoá giao tiếp. Với các đơn vị thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cũng vậy. Văn hóa giao tiếp và kỹ năng ứng xử được thể hiện chuẩn mực trong tác phong công vụ, giao tiếp với công dân và thái độ chào hỏi niềm nở… Hơn hết, điều này thể hiện phẩm chất của người cán bộ, thể hiện sự tôn trọng, quan tâm và sẵn sàng phục vụ yêu cầu của công dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gần dân và vì dân. 

    Trước         Sau