Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "văn bản phòng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Đa số các văn bản về phòng, chống dịch của các địa phương ban hành đều đúng thẩm quyền

Đa số các văn bản về phòng, chống dịch của các địa phương ban hành đều đúng thẩm quyền

(LĐTĐ) Các văn bản về phòng, chống dịch của các địa phương được ban hành trong thời gian qua đúng thẩm quyền, có một số văn bản được ban hành chứa ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động