Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "tỷ lệ nội địa hóa ô tô", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Từ 1/10/2022, bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô

Từ 1/10/2022, bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô

Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-BKHCN bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phương pháp xác định tỷ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động