M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Triển lãm Viễn thông Thế giới 2020 -

Việt Nam đăng cai tổ chức Triển lãm Viễn thông Thế giới 2020

16:31 | 13/09/2019

Triển lãm Viễn thông Thế giới (ITU Telecom World) là sự kiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu và cũng là sự kiện quan trọng nhất trong năm của ngành thông tin và truyền thông.

    Trước         Sau