Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "tổng kết Chương trình phổ biến", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Xử lý vi phạm chưa nghiêm làm ảnh hưởng đến hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Xử lý vi phạm chưa nghiêm làm ảnh hưởng đến hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ Tư pháp vừa có báo cáo tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động