Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Thừa phát lại phải công khai chi phí, thù lao theo thỏa thuận

Thừa phát lại phải công khai chi phí, thù lao theo thỏa thuận

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động