M
TIN MỚI NHẬN

Tag: quan trắc -

Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

11:40 | 23/01/2021

(LĐTĐ) Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần này xấu hơn so với tuần trước, cụ thể trong tuần này không xuất hiện chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức tốt, các ngày còn lại trong tuần đều có chỉ số chất lượng không khí ở mức kém và trung bình. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 70 – 194.

Điều kiện khí tượng tác động chủ yếu tới chất lượng không khí

16:45 | 01/01/2021

(LĐTĐ) Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 25 - 31/12) giống với tuần trước, cụ thể hầu hết các ngày trong tuần đều có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức trung bình và kém, thậm trí số ngày xấu tăng lên. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 44 - 173.

Chất lượng không khí ngày 23/12: Đa phần các khu vực ở mức kém

18:58 | 23/12/2020

(LĐTĐ) Chiều 23/12, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức kém.

Ba nguyên nhân khiến chất lượng không khí ở mức kém, xấu

19:25 | 14/12/2020

(LĐTĐ) Theo kết quả quan trắc tại các trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội, xu hướng chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong các ngày gần đây thường tăng cao do ảnh hưởng của khối không khí lạnh trong khu vực.

Chất lượng không khí Thủ đô tiếp tục ở mức kém và xấu

20:19 | 11/12/2020

(LĐTĐ) Chuyên gia đánh giá đợt ô nhiễm không khí tại Hà Nội có thể vẫn xảy ra do ảnh hưởng của hiện tượng nghịch nhiệt, để đảm bảo sức khỏe người dân nên hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời, nhất là vào sáng sớm.

Chất lượng không khí Hà Nội tuần qua chủ yếu là trung bình

20:10 | 05/12/2020

(LĐTĐ) Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 29/11 – 5/12) có xu hướng giống với tuần trước, chủ yếu chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong tuần đều là trung bình, tốt và kém nhưng chỉ số ở mức trung bình nhiều hơn kém và xuất hiện cả những ngày tốt. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 38 - 119.

Chất lượng không khí ngày 24/11: 10/10 khu vực có AQI ở mức trung bình

22:20 | 24/11/2020

(LĐTĐ) Chiều 24/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Chất lượng không khí tuần qua có xu hướng cải thiện hơn

19:56 | 22/11/2020

(LĐTĐ) Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 15 - 21/11) có phần nào đó được cải thiện hơn so với tuần trước, cụ thể là chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức xấu đã không còn xuất hiện, chỉ còn số ít ngày có AQI ở mức kém, còn lại ở mức trung bình là chủ yếu và mức tốt. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 34 – 108.

Chất lượng không khí ngày 19/11: Đa phần ở mức trung bình

20:19 | 19/11/2020

(LĐTĐ) Chiều 19/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Chất lượng không khí ngày 17/11: Đa phần ở mức trung bình

18:37 | 17/11/2020

(LĐTĐ) Chiều 17/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Chất lượng không khí ngày 12/11: Đa phần ở mức trung bình

20:01 | 12/11/2020

(LĐTĐ) Chiều 12/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Nhiều khu vực tại Hà Nội có chất lượng không khí ở mức kém

21:09 | 11/11/2020

(LĐTĐ) Chiều 11/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức kém và trung bình.

Chất lượng không khí ngày 7/11: Một số khu vực có AQI ở mức kém

18:29 | 07/11/2020

(LĐTĐ) Chiều 7/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Chất lượng không khí ngày 3/11: Nhiều khu vực AQI ở mức tốt

20:54 | 03/11/2020

(LĐTĐ) Chiều 3/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức tốt.

Chất lượng không khí Hà Nội tuần vừa qua có xu hướng xấu hơn

16:32 | 01/11/2020

(LĐTĐ) Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 25 – 31/10) có sự thay đổi theo chiều hướng xấu hơn so với tuần trước đó, cụ thể là xuất hiện nhiều ngày có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức trung bình và kém thay cho mức tốt. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 31 - 121.

    Trước         Sau