M
TIN MỚI NHẬN

Tag: quan trắc -

Chất lượng không khí ngày 24/11: 10/10 khu vực có AQI ở mức trung bình

22:20 | 24/11/2020

Chiều 24/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Chất lượng không khí tuần qua có xu hướng cải thiện hơn

19:56 | 22/11/2020

Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 15 - 21/11) có phần nào đó được cải thiện hơn so với tuần trước, cụ thể là chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức xấu đã không còn xuất hiện, chỉ còn số ít ngày có AQI ở mức kém, còn lại ở mức trung bình là chủ yếu và mức tốt. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 34 – 108.

Chất lượng không khí ngày 19/11: Đa phần ở mức trung bình

20:19 | 19/11/2020

Chiều 19/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Chất lượng không khí ngày 17/11: Đa phần ở mức trung bình

18:37 | 17/11/2020

Chiều 17/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Chất lượng không khí ngày 12/11: Đa phần ở mức trung bình

20:01 | 12/11/2020

Chiều 12/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Nhiều khu vực tại Hà Nội có chất lượng không khí ở mức kém

21:09 | 11/11/2020

Chiều 11/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức kém và trung bình.

Chất lượng không khí ngày 7/11: Một số khu vực có AQI ở mức kém

18:29 | 07/11/2020

Chiều 7/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Chất lượng không khí ngày 3/11: Nhiều khu vực AQI ở mức tốt

20:54 | 03/11/2020

Chiều 3/11, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức tốt.

Chất lượng không khí Hà Nội tuần vừa qua có xu hướng xấu hơn

16:32 | 01/11/2020

Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 25 – 31/10) có sự thay đổi theo chiều hướng xấu hơn so với tuần trước đó, cụ thể là xuất hiện nhiều ngày có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức trung bình và kém thay cho mức tốt. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 31 - 121.

Chất lượng không khí ngày 30/10: Đa phần ở mức trung bình và tốt

19:54 | 30/10/2020

Chiều 30/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình và tốt.

Chất lượng không khí tuần qua chủ yếu là tốt và trung bình

13:49 | 25/10/2020

Chất lượng không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua (từ ngày 18 - 24/10) có xu hướng xấu hơn so với tuần trước, chủ yếu chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong tuần đều là tốt và trung bình nhưng chỉ số ở mức trung bình nhiều hơn tốt và đã xuất hiện cả những ngày kém. Chỉ số AQI tại các trạm quan trắc dao động từ 16 - 132.

Nhiều khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức kém

19:46 | 23/10/2020

Chiều 23/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Chất lượng không khí ngày 22/10: Đa phần ở mức trung bình

21:57 | 22/10/2020

Chiều 22/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức trung bình.

Không khí Hà Nội ngày đầu tuần đa phần ở mức tốt

20:28 | 19/10/2020

Chiều 19/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức tốt.

Chất lượng không khí ngày 16/10: 10 khu vực AQI ở mức tốt

17:43 | 16/10/2020

Chiều 16/10, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong ngày (24h gần nhất) đo được tại 10 trạm quan trắc tự động trên địa bàn thành phố Hà Nội đa phần ở mức tốt.

    Trước         Sau