M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Phong trào Công nhân giỏi -

Phong trào Công nhân giỏi Thủ đô: Tạo sức bật để nâng cao năng suất lao động

16:46 | 27/04/2021

(LĐTĐ) “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước với những hiệu quả thiết thực. Trong đó, phong trào “Công nhân giỏi Thủ đô” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất. Từ đó, khơi dậy ý chí, nhiệt huyết với công việc và đặc biệt góp phần tạo động lực cũng như “khỏa lấp” điểm yếu nhất là năng suất lao động.

    Trước         Sau