M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Nợ đọng các loại bảo hiểm -

Bài cuối: Quyết liệt vào cuộc tháo gỡ nợ bảo hiểm xã hội

13:47 | 31/05/2019

(LĐTĐ) Xác định giảm nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và BH thất nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở để giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, BHXH Thành phố đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

    Trước         Sau