M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Nghị quyết 6b/NQ-BCH -

Nâng cao vị thế của nữ công nhân, viên chức, lao động

11:34 | 20/10/2020

(LĐTĐ) Với việc triển khai bài bản, đồng bộ, 10 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã góp phần đưa Nghị quyết 6b/NQ-BCH về “Công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về “Phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động (2010-2020) thực sự đi vào cuộc sống.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công nhân viên chức lao động

19:41 | 23/06/2020

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã thực sự đi vào đời sống của nữ công nhân viên chức lao động huyện Sóc Sơn. Nhiều phong trào đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy chị em vượt qua nhiều thử thách khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ sáng tạo, thông minh, đức tính cần cù chịu khó, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.  

    Trước         Sau